Klasztor dla muzyki czy muzyka dla klasztoru? Refleksje na temat muzyki kościelnej

Autor

  • Dominik Jurczak Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo w Rzymie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2258

Słowa kluczowe:

muzyka liturgiczna, muzyka kościelna, Sobór Nicejski II, Sacrosanctum concilium, Sobór Watykański II, klasztor, modlitwa, kontemplacja

Abstrakt

Referat jest próbą uchwycenia najistotniejszych cech, którymi powinna odznaczać się muzyka kościelna, zwłaszcza gdy mowa o jej analizie w historii. Analizując świadectwa pochodzące z różnych epok – począwszy od biblijnych, poprzez średniowieczne, aż do tych współczesnych – można wyłonić specyficzne zadania muzyki kościelnej, które w odmiennych paradygmatach myślenia, jak obecne, doprowadzić mogą do niepotrzebnych nieporozumień i nadinterpretacji. Referat stawia sobie za cel przypomnienie, czym muzyka kościelna jest i jakie zadanie spełnia w liturgii i w życiu Kościoła.

Bibliografia

Augustyn z Hippony, Reguła, w: Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów, tłum. J. Janczak, Poznań 2003.

Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1: Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325–787), oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007.

Ratzinger J., Teologia della liturgia. La fondazione sacramentale dell’esistenza cristiana, Città del Vaticano 2010.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-16

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy