Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie. Dziesięć lat działalności (2008–2018)

Autor

  • Andrzej Zając Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2575

Słowa kluczowe:

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie, papież-senior Benedykt XVI, Witold Zalewski, muzyka kościelna, organy, koncerty, recitale organowe, kursy mistrzowskie, warsztaty muzyczne

Abstrakt

W artykule autor przedstawia różnorodne formy działalności naukowo-dydaktycznej i artystycznej Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie na przestrzeni dziesięciu lat (2008–2018). Działalność naukowo-dydaktyczna to zadania określone programem nauczania, a także organizowanie konferencji i sesji naukowych, wydawanie czasopisma poświęconego muzyce kościelnej „Pro Musica Sacra”, praca Koła Naukowego Studentów, prace licencjackie i magisterskie pisane w trakcie seminariów naukowych oraz prowadzenie studiów podyplomowych z monodii liturgicznej. Działalność artystyczna Instytutu znajduje swój wyraz w organizowanych koncertach, kursach mistrzowskich i warsztatach muzycznych, w dyplomowych recitalach organowych i dyplomach z gry liturgicznej, nagraniach płytowych i wydanych materiałach muzycznych. Autor podkreśla, że zasadniczym celem wszelkich poczynań – edukacyjnych, artystycznych i formacyjnych Instytutu – jest wykształcenie kompetentnych, profesjonalnych muzyków, którzy w przyszłości podejmą pracę w kościelnych ośrodkach duszpasterskich. Od nich bowiem zależeć będą odpowiedni poziom, godność i właściwy kształt muzyki w obrzędach liturgicznych Kościoła. Zwieńczeniem artykułu jest opis ważnego i wyjątkowego w historii Instytutu wydarzenia, jakim było nadanie w 2015 roku papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Akademię Muzyczną w Krakowie.

Bibliografia

A. Materiały archiwalne

Benedykt XV, Słowa podziękowania papieża-seniora Benedykta XVI z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, Castel Gandolfo, 4 lipca 2015, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

kard. Stanisław Dziwisz, Przemówienie podczas nadania papieżowi-seniorowi Benedyktowi XVI godności doktora honoris causa, Castel Gandolfo, 4 lipca 2015, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Komunikat Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie po zwyczajnym posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Książki programowe Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej (2008–2017).

Plan studiów z muzyki kościelnej w roku 2017/2018, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Plan studiów podyplomowych z monodii liturgicznej, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Regulamin studiów I i II stopnia na kierunku muzyka kościelna prowadzonego wspólnie przez Akademię Muzyczną w Krakowie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Statut Koła Naukowego Studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Teczki osobowe studentów Instytutu, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Wykładowcy Studiów Podyplomowych z Monodii Liturgicznej, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Uchwała rady Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie w sprawie poparcia wniosku o nadanie doktoratu honoris causa dla papieża Benedykta XVI, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Uchwała Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015 roku o nadanie doktoratu honoris causa papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI, Archiwum Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

B. Opracowania

Bramorski J., Recenzja w postępowaniu o nadanie godności doktora „honoris causa” Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, w: Promotio doctoris „honoris causa” Pontificiae Universitatis Cracoviensis Joannis Pauli II Sua Sanctitas Benedictus XVI, Kraków 2015, s. 101–145.

Ferfoglia S., Sprawozdanie z uroczystej inauguracji organów w kościele św. Stanisława na Dąbiu w Krakowie, „Pro Musica Sacra” 9 (2011), s. 157–158.

Komunikat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. Dyplomy licencjackie i magisterskie w roku akademickim 2015/2016, „Pro Musica Sacra” 14 (2016), s. 203–207.

Komunikat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. Dyplomy licencjackie i magisterskie, opr. Wojciech Buda, „Pro Musica Sacra” 15 (2017), s. 257–260.

Krawczyński S., Laudacja z okazji nadania godności doktora „honoris causa” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Akademii Muzycznej w Krakowie Jego Świątobliwości Benedyktowi XVI, w: Promotio doctoris „honoris causa” Pontificiae Universitatis Cracoviensis Joannis Pauli II Sua Sanctitas Benedictus XVI, Kraków 2015, s. 146–175, także w: Papież-emeryt Benedykt XVI, wydawnictwo okolicznościowe z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie papieżowi-emerytowi Benedyktowi XVI, Kraków 2015, s. 13–28.

Łukasz J., Sprawozdanie z VIII Dni Muzyki Kościelnej, „Pro Musica Sacra” 11 (2013), s. 283–288.

Malecka T., Recenzja w postępowaniu o nadanie godności doktora „honoris causa” Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, w: Promotio doctoris „honoris causa” Pontificiae Universitatis Cracoviensis Joannis Pauli II, Sua Sanctitas Benedictus XVI, Kraków 2015, s. 76–99.

Miotelka M., Sprawozdanie z XII Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej, „Pro Musica Sacra” 15 (2017), s. 253–255.

Ochocki P., Organy w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, „Pro Musica Sacra” 12 (2014), s. 229–231.

Pieronek T., Recenzja w postępowaniu o nadanie godności doktora „honoris causa” Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI przez Akademię Muzyczną w Krakowie, w: Papież-emeryt Benedykt XVI, wydawnictwo okolicznościowe z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie papieżowi-emerytowi Benedyktowi XVI, Kraków 2015, s. 3–56.

Putyra M., Spotkanie z prof. Józefem Świdrem, „Pro Musica Sacra” 9 (2011), s. 149.

Putyra M., Sprawozdanie z X Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej, „Pro Musica Sacra” 13 (2015), s. 249–251.

Radzikowski P., Organy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w kościele św. Stanisława BM na Dąbiu w Krakowie, „Pro Musica Sacra” 9 (2011), s. 89–96.

Ratzinger J., Opera omnia, t. 9, Teologia liturgii, Lublin 2012.

Sandera Ł., Sprawozdanie z IX Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej, „Pro Musica Sacra” 12 (2014), s. 225–228.

Skowron D., Komunikat z działalności Koła Naukowego „Congaudeant” Studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku akademickim 2013–2016, „Pro Musica Sacra” 14 (2016), s. 187–190.

Skowron D., Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego „Congaudeant” Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, „Pro Musica Sacra” 15 (2017), s. 247–251.

Stanik K., Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie w latach 2012–2013, „Pro Musica Sacra” 9 (2011), s. 289–291.

Stanik K., Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie w latach 2008–2011, „Pro Musica Sacra” 9 (2011), s. 159–162.

Szymonik K., Recenzja w postępowaniu o nadanie godności doktora „honoris causa” Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI przez Akademię Muzyczną w Krakowie, w: Papież-emeryt Benedykt XVI, wydawnictwo okolicznościowe z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie papieżowi-emerytowi Benedyktowi XVI, Kraków 2015, s. 61–76.

Tyrała R., Benedykt XVI doktorem „honoris causa” Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, „Pro Musica Sacra” 13 (2015), s. 9–37.

Tyrała R., Na chwałę Boga i pożytek ludzi, w: Uroczyste pobłogosławienie nowych organów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie 26 października 2011 roku. Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Kraków–Dąbie. Folder okolicznościowy, s. 3–4.

Tyrała R., Recenzja w postępowaniu o nadanie godności doktora „honoris causa” Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI przez Akademię Muzyczną w Krakowie, w: Papież-emeryt Benedykt XVI, wydawnictwo okolicznościowe z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie papieżowi-emerytowi Benedyktowi XVI, Kraków 2015, s. 81–104.

Zając A., Recenzja w postępowaniu o nadanie godności doktora „honoris causa” Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, w: Promotio doctoris „honoris causa” Pontificiae Universitatis Cracoviensis Joannis Pauli II Sua Sanctitas Benedictus XVI, Kraków 2015, s. 18–75.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-12

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy