Tarnowskie Studia Teologiczne

„Tarnowskie Studia Teologiczne” są naukowym recenzowanym półrocznikiem wydawanym od 1938 roku przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Tarnowskie Studia Teologiczne (ISSN 0239-4472 druk, ISSN 2391-6826 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma:497924, liczbę punktów: 40, przypisane dyscypliny naukowe: historianauki o kulturze i religiiprawo kanonicznenauki teologiczne.


Tom 37, Nr 1-2 (2018)

Spis treści

Od Redakcji PDF
Andrzej Dudek 3-4
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie PDF
Antoni Jeż 5-8
Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek – curriculum vitae i dorobek naukowo-dydaktyczny PDF
Robert Groch 9-30

Artykuły

Duch Święty jako Miłość w De Trinitate św. Augustyna PDF
Sylwester Jaśkiewicz 31-46
Patrystyczny przedsiębiorca. Pojęcie działania przedsiębiorczego w świetle pism wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich PDF
Łukasz Niepsuj 47-74
Le fonti patristiche e magisteriali della colletta per l’anniversario dell’Ordinazione sacerdotale PDF (Italiano)
Andrzej Dudek 75-96
Obecność cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa w Tarnowie i wątki tarnowskie w biografii abp. Eugeniusza Baziaka PDF
Jacek Soprych 97-110
Proboszczowie kanonii w Biegonicach PDF
Wojciech Witowski 111-127
Muzyka w statutach synodów diecezji tarnowskiej PDF
Stanisław Garnczarski 129-140
Konstanty Michalski CM – historyk filozofii wieków średnich PDF
Stanisław Ludwich Piech 141-165
Charakterystyczne cechy egzegezy Pisma Świętego św. Tomasza z Akwinu PDF
Andrzej Michalik 167-191
Eliasz – wzór sługi słowa Bożego PDF
Piotr Łabuda 193-212
„Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23, 43) – znaczenie wyrażenia para,deisoj na tle myśli judaistycznej PDF
Dorota Dzieńska 213-229
Instytucja zaręczyn w ujęciu ks. Józefa Pelczara na podstawie prawa katolickiego PDF
Robert Kantor 231-246
Biskup – Pastor i Iudex (w relacji do dynamicznych wyzwań stawianych przez papieża Franciszka) PDF
Tomasz Rozkrut 247-261
Nadprzyrodzony wymiar godności człowieka PDF
Ireneusz Stolarczyk 263-279
Sens ludzkiego życia i zdrowia – w duchu chrześcijańskiego personalizmu PDF
Marek Kluz 281-297
Współpraca rodziny i szkoły w wychowaniu patriotycznym jako wyraz troski o prawidłowy rozwój postaw społecznych dziecka. Recepcja wniosków z badań dla wychowania patriotycznego PDF
Andrzej Sułek 299-312
Szczególnie zasłużeni dla nauki i kultury. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2015–2018 PDF PDF PDF
Józef Stala 345-369

Recenzje

W POSZUKIWANIU DOSKONAŁEJ HARMONII ks. Janusz Królikowski, Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologiczno- -pneumatologiczna geneza Kościoła, Kraków 2015, ss. 415 PDF PDF PDF
Krzysztof Biliński 379-385
ks. Krzysztof Kamieński, Okropne dzieje przyniósł nam czas. Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec wydarzeń 1846 roku, wyd. Biblos, Tarnów 2015, ss. 222 [+ilustracje] PDF PDF PDF
Wojciech Witowski 387-389
ks. Janusz Królikowski, Nowe wady. Siedem defektów duchowych dzisiejszej kultury, Homo Dei, Kraków 2017, ss. 168 PDF PDF PDF
Krzysztof Biliński 391-396