Rys historyczny posługi kapelanów wojskowych w Polsce do czasów utworzenia stałego duszpasterstwa

Piotr Jaworski

Abstrakt


Duchowa i żołnierska służba Bogu i ojczyźnie, stanowiąca szczególny wymiar powołania kapelanów wojskowych, ma długą historię sięgającą najdawniejszych czasów. Wraz z rozwojem organizacji armii, na przestrzeni wieków powstawały różne regulacje, próbujące unormować organizację posługi religijnej w wojsku i dostosować ją do potrzeb rozwijających się sił zbrojnych. To ważne zagadnienie stanowi przedmiot refleksji historycznej obejmującej swym zasięgiem służbę duszpasterską w Wojsku Polskim do czasu ukonstytuowania się stałego duszpasterstwa wojskowego.


Słowa kluczowe


Wojsko Polskie; duszpasterstwo wojskowe; kapelani wojskowi; armia; historia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burzyński H., Struktura duszpasterstwa wojskowego w kościelnym prawie powszechnym, Radom 1999.

Chodyniecki D., Kapelani wojskowi w dziejach Polski do wybuchu II wojny światowej, „Saeculum Christianum” 4 (1997) nr 2, s. 105–153.

Góralski W., Struktura prawna duszpasterstwa wojskowego w świetle konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II „Spirituali Militum Curae” z 21.IV.1986 r. „Prawo Kanoniczne” 32 (1989) nr 3–4, s. 143–155.

Humeński J., Zarys historyczny duszpasterstwa wojskowego w Polsce, w: Wspomnienia wojenne księży kapelanów, red. J. Humeński, Warszawa 1967, s. 9–42.

Klupa K., Katolickie duszpasterstwo wojskowe w Polsce do 1831 roku, „Poglądy i Doświadczenia” 1999 nr 113, s. 116–121.

Lenart M., Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Łódź 2009.

Manthey J., Średniowieczne duszpasterstwo wojskowe, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 9 (1958) nr 3, s. 259–277.

Nowak E., Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 968–1831, Warszawa 1932.

Odziemkowski J., Historia Ordynariatu Polowego w Polsce, w: Przywrócenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, red. A. Kubicki, Warszawa 1991, s. 5–8.

Odziemkowski J., Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914–1945, Warszawa 1998.

Odziemkowski J., Frątczak S. Z., Polskie duszpasterstwo wojskowe, Warszawa 1996.

Radziszewski J., Z dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce (do zakończenia I wojny światowej), „Wojsko i Wychowanie” 10 (1990), s. 40–43.

Sielicki F., Nieznane materiały do dziejów kapelaństwa polskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1998 nr 1–2, s. 186–194.
Copyright (c) 2018 Piotr Jaworski