Wpływ świętych oraz mistrzów wiary na osobę i nauczanie Josepha Ratzingera — Benedykta XVI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.40207

Słowa kluczowe:

Bóg, Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, communio sanctorum, Kościół, liturgia, ojcowie Kościoła, święci, świętość

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wpływu wybranych świętych i mistrzów wiary na osobę i nauczanie kard. Josepha Ratzingera — Benedykta XVI. Podjęto próbę analizy nauczania kard. Josepha Ratzingera oraz jego teologicznych przemówień już jako papieża Benedykta XVI pod kątem związku eklezjologii ze świętością. Artykuł składa się z czterech punktów. W punkcie pierwszym została ukazana bliska relacja Benedykta XVI z Bogiem prawdziwie świętym i jedynym źródłem wszelkiej świętości. Następnie omówiono rzeczywistość communio sanctorum oraz więź Josepha Ratzingera ze świętymi. W punkcie trzecim zostało przytoczone nauczanie Benedykta XVI dotyczące życia świętych. Z kolei w ostatnim punkcie omówiono liturgię Kościoła, która w ujęciu Benedykta XVI, odgrywa kluczową rolę w drodze do osiągnięcia świętości.

Bibliografia

Bachanek G., Pierwszeństwo Boga w myśli liturgicznej Josepha Ratzingera, „Warszawskie Studia Teologiczne” 22 (2010) nr 2, s. 205–214.

Benedykt XVI, Szczepan — pierwszy męczennik. Katecheza podczas audiencji generalnej, 10.01.2007, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 28 (2007) nr 3, s. 38.

Benedykt XVI, Św. Alfons Maria Liguori. Katecheza podczas audiencji generalnej, 30.03.2011, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 32 (2011) nr 5, s. 36.

Benedykt XVI, Św. Albert Wielki. Katecheza podczas audiencji generalnej, 24.03.2010, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 31 (2010) nr 5, s. 52.

Benedykt XVI, Św. Bonifacy. Katecheza podczas audiencji generalnej, 11.03.2009, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 30 (2009) nr 5, s. 55.

Benedykt XVI, Św. Dominik. Katecheza podczas audiencji generalnej, 3.02.2010, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 31 (2010) nr 3–4, s. 39.

Benedykt XVI, Św. Hildegarda z Bingen. Katecheza podczas audiencji generalnej, 1.09.2010, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 31 (2010) nr 10, s. 42–43.

Benedykt XVI, Św. Izydor z Sewilli. Katecheza podczas audiencji generalnej, 18.06.2008, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 29 (2008) nr 7–8, s. 41.

Benedykt XVI, Św. Jan Leonardi. Katecheza podczas audiencji generalnej, 7.10.2009, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 31 (2010) nr 1, s. 43.

Benedykt XVI, Św. Kolumban. Katecheza podczas audiencji generalnej, 11.06.2008, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 29 (2008) nr 7–8, s. 39.

Benedykt XVI, Św. Małgorzata z Oingt. Katecheza podczas audiencji generalnej, 3.11.2010, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 32 (2011) nr 1, s. 46.

Benedykt XVI, Św. Wawrzyniec z Brindisi. Katecheza podczas audiencji generalnej, 23.03.2011, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 32 (2011) nr 5, s. 33.

Benedykt XVI, Św. Weronika Giuliani. Katecheza podczas audiencji generalnej, 15.12.2010, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 32 (2011) nr 2, s. 48.

Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2001.

Ozorowski E., Wokół „communio sanctorum”, „Studia Theologica Varsaviensa” 9 (1971) nr 2, s. 77–93.

Raport o stanie wiary. Z Księdzem Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Warszawa 2005.

Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002.

Ratzinger J., Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości, Lublin 2012 (Opera Omnia, 12).

Ratzinger J., Moje życie. Autobiografia, Częstochowa 2013.

Ratzinger J., W rozmowie z czasem, Lublin 2017 (Opera Omnia, 13/3).

Ratzinger, Droga Krzyżowa w Koloseum w Wielki Piątek, 25.03.2005, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 26 (2005) nr 6, s. 47–58.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 21.11.1964.

Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum concilium, 4.12.1963.

Sosnowski A., Świętość i święci w nauczaniu Josepha Ratzingera — Benedykta XVI, Żmigród 2021.

Sól ziemi. Z kardynałem Josephem Ratzingerem — Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005.

Szymik J., Scientia sanctitati subalternata. Świętość w teologii jako kulturze wiary według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Forum Teologiczne” 18 (2017), s. 17–31.

Szymik J., Theologia Benedicta. Scientia sanctitati subalternata, t. 1, Katowice 2016.

Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Kraków 2011.

Vigini G., Od arcybiskupstwa do papiestwa. Dodatek, w: J. Ratzinger, Moje życie. Autobiografia, Częstochowa 2013, s. 157–198.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Numer

Dział

Artykuły