Tom 33, Nr 2 (2014)

Numer dedykowany ks. prof. dr. hab. Andrzejowi Zającowi

Spis treści

Słowo wstępne biskupa tarnowskiego PDF
Andrzej Jeż 5-6
Ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Zając PDF
Stanisław Garnczarski 7-50

Artykuły

Muzyka sakralna w służbie tajemnic wiary PDF
Janusz Królikowski 51-61
Wskazania dla artystów w przesłaniu św. Jana Pawła II PDF
Barbara Marcinkowska 63-78
Zraniony strzałą piękna. Piękno i misja Kościoła według Josepha Ratzingera PDF
Andrzej Michalik 79-90
Gabriel Marcel – muzyka i odnajdywanie Boga PDF
Czesław Noworolnik 91-100
Akty strzeliste jako wyrazy wiary i pobożności chrześcijańskiej PDF
Jan Szczych 101-111
Guillaume-Gabriel Nivers (ok. 1632–1714) – ostatni z „przedklasyków” czy pierwszy z klasyków? PDF
Susi Ferfoglia 113-125
Kultura muzyczna w klasztorze Klarysek w Starym Sączu PDF
Stanisław Garnczarski 127-136
Historia organów w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie PDF
Wojciech Szczerba 137-144
Z dziejów organów w kościele parafialnym w Ryglicach (diecezja tarnowska) PDF
Maria Szymanowicz, Andrzej Gładysz 145-153
Osoba i kultura – odkrywanie personalnego wymiaru ludzkiej kultury PDF
Michał Drożdż 155-166
Wszechświat – Boska muzyka PDF
Tomasz Maziarka 167-182
Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) PDF
Robert Kantor 183-192
Uniwersytecka „melodia”. Tarnowski przyczynek do współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie PDF
Józef Stala 193-203
Wychowanie i formacja na przykładzie federacji Pueri Cantores PDF
Robert Tyrała 205-215