Stan osobowy Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego (1926–1939)

Stanisław Augustynek

Abstrakt


The purpose of this article is to present the personal status of the Małopolska Province of the Society of Jesus in the years 1926–1939. It presents the number of monks incardinated in the province, residing in its territory and abroad, as well as the staffing of individual religious houses. The next issues, closely related to the topic of the article, are the number of candidates entering the order, the number of people resigning from the order, and mortality. These data made it possible to show the processes influencing the development of the province’s cadres and the scope of work carried out by the monks belonging to the province.

Słowa kluczowe


Prowincja Małopolska; Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka; Wiceprowincja Rumuńska; jezuici

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Dyla Augustyn SJ, Katalog nowicjuszy 1925–1936 (mps), sygn.1562-XXXVII.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Okólniki prowincjalskie Prowincji Małopolskiej Tow. Jezusowego z lat 1926–1927 i 1946–1971, sygn. 2261.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Kwestionariusz osobisty członków Prowincji Galicyjskiej i Małopolskiej Tow. Jez. Litery A–J. Wiek XX, sygn. 2434.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Stara Wieś Nowicjat. Catalogus Novitiorum Starviesiae ab anno 1887 ad annum 1967, sygn. 3222.

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr), Liber admissorum II in Societatis Iesu z lat 1901–1975, sygn. 4182.

Catalogi Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu annis 1927–1939, Cracoviae 1926–1939.

Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Iesu in annis 1940–1945, Cracoviae 1939–1945.

Catalogus Provinciae Poloniae Societatis Iesu ex anno 1925 in annum 1926, Cracoviae 1925.

Catalogus Viceprowinciae Romenica 1938, Claudiopolis 1938.

Dyla A., Wykaz statystyczny powołań zakonnych w Nowicjacie Starowiejskiem od r. 1882, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1935–1938, t. 11, nr 68, s. 391–394.

Jak długo żyją Nasi, „Nasze Wiadomości Prowincyj Małopolskiej i Wielkopolsko-Mazowieckiej” 1930–1934, t. 10, nr 58, s. 48–49.

Bzowski T., Drzymała K., Wspomnienia Naszych Zmarłych 1820–1982, t. 3, Kraków 1982.

Bzowski T., Drzymała K., Wspomnienia Naszych Zmarłych 1820–1982, t. 4, Kraków 1982.

Drzymała K., Wspomnienia Naszych Zmarłych 1820–1982, t. 1, Kraków 1982.

Drzymała K., Wspomnienia Naszych Zmarłych 1820–1982, t. 2, Kraków 1982.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564–1996, L. Grzebień (oprac.), Kraków 1996.

Grzebień L., Pionierski trud misjonarzy słowiańskich 1881–1969 [w:] idem, Wśród ludu Zambii, t. 1, Kraków 1977.

Grzebień L., Słownik jezuitów polskich 1564–1990, t. 1–12, Kraków 1993 (mps).

Kołacz J., Słownik języka i kultury Jezuitów Polskich, Kraków 2006.
Copyright (c) 2021 Stanisław Augustynek