Diachronic Phraseology in Belarusian Studies

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tes.08401

Słowa kluczowe:

razeologia, związek frazeologiczny, diachronia, źródła pisane, język białoruski

Abstrakt

The article analyzes the works, which focus on the formation of the phraseological fund of the Belarusian language. It is emphasized that the two aspects evidently arise in the discussed works: (1) formation of the source base for the study, which according to the  Belarusian linguists occasionally includes written records as monuments of the Ukrainian language, (2) conduct of comparative studies that prove the common development of the phraseological funds in the Belarusian and Russian languages.

Bibliografia

Aksamitaŭ A.S., Biełaruskaja frazieołohija, Minsk 1978.

Dziadova A., Kulturna-histaryčnaja kanatacyja frazieałahizmaŭ u starabiełaruskaj movie ХIV–ХVIII stst. [in:] Dyjalektałohija i historyja biełaruskaj movy. Materyialy Mižnarodnaj navukovaj kanfierencyi, Minsk, 15–16 krasavika 2008 h., Minsk 2008, рр. 252–256.

Dziadova A., Zjavy varyjantnaści ŭ starabiełaruskaj frazieałohii XIV–XVIII stst. [in:] Sučasny stan i dynamika norm biełaruskaj litaraturnaj movy. Materyialy mižnar. navuk. kanf., Minsk, 24–25 kastr. 2006 h., Minsk 2006, рр. 73–76.

Moroz V.K., Frazieołohija biełorusskich letopisiej, Minsk 1986.

Moroz V.K., Letapisy i chroniki ŭ kantekście farmiravańnia biełaruskaj litaraturnaj movy staražytnaha pieryjadu, Minsk 2011.

Paliaščuk N., Ab frazieałahičnym składzie starabiełaruskaj dziełavoj piśmiennaści [in:] Słavianskaja frazieołohija v arjealnom, istoričjeskom i etnokulturnom aśpiektach. Zbornik navukovych artykulaŭ, Homel 2007, рр. 66–70.

Paliaščuk N., Frazieałohija starabiełaruskaj dziełavoj piśmiennaści i šlachi jaje vyvučeńnia [in:] Jazyk i socium. Zbornik navukovych artykulaŭ, č. 3, Minsk 2011, рр. 162–165.

Paliaščuk N., Trafaretnyja vyrazy ŭ starabiełaruskich dziełavych dakumientach [in:] Kab žyło naša Słova. Zbornik navukovych artykulaŭ, M.I. Novik (red.), Brest 2009, рр. 253–257.

Poleshchuk N.V., Trofimovich T.G., Chernii v starorusskoi i starobelorusskoi frazeologii [in:] Russkii yazyk: sistema i funktsionirovanie. Sbornik nauchnykh trudov, ch. 1, Minsk 2006, pp. 315–318.

Suško T., Adlustravańnie asablivaściej myśleńnia ŭ frazieałahizmach starabiełaruskaj movy [in:] Jazyk. Obščjestvo. Problemy miežkulturnoj kommunikacii. Zbornik navukovych artykulaŭ, č. 2, Hrodno 2012, pp. 223–227.

Suško T., Dyjachraničny analiz frazieasiemantyčnaha pola “Maralna-etyčnyja kaštoŭnaści” [in:] Linhvistika i mietodika v vysšjej škole. Zbornik navukovych artykulaŭ, vyp. 3, Hrodno 2011, pp. 118–126.

Suško T., Frazieasiemantyčnaje pole «Boh» u starabiełaruskaj movie, “Vieśnik HrDU imia Janki Kupały. Sier. 3, Fiłałohija. Piedahohika. Psichałohija” 2012, nr 3 (143), pp. 63–74.

Suško T., Frazieasiemantyčnaje pole «Čałaviek» u starabiełaruskaj movie, “Białorutenistyka Białostocka” 2012, t. 4, pp. 301–322.

Suško T., Frazieałahičnyja adzinki aksijałahičnaha charaktaru ŭ starabiełaruskaj movie, “Vieśnik Mazyrskaha dziaržaŭnaha piedahahičnaha ŭniviersiteta imia I. P. Šamiakina” 2012, nr 2, pp. 142–149.

Suško T., Reprezientacyja kanceptu «ŭłada» ŭ starabiełaruskaj frazieałohii (na materyjale «Biblii ruskaj» F. Skaryny i «Katechizisa» S. Budnaha) [in:] Respublikanskija Kupałaŭskija čytańni. Zbornik navukovych artykulaŭ, Hrodna 2013, pp. 254–261.

Suško T., Reprezientacyja vobrazu iłžyvaha čałavieka ŭ frazieałohii starabiełaruskaj movy [in:] Falkłor i sučasnaja kultura. Zbornik navukovych artykulaŭ, č. 2, Minsk 2011, pp. 91–93.

Suško T., Ustojlivyja słovazłučeńni terminałahičnaha charaktaru ŭ starabiełaruskaj movie [in:] Linhvistika i mietodika v vysšjej škole. Zbornik navukovych artykulaŭ, vyp. 4, Hrodno 2012, pp. 180–185.

Svistunova M.I., Frazieałahizmy ŭ “Antyryzisie” I. Pacieja [in:] Biełaruskaje słova na skryžalach historyi. Zbornik navukovych artykulaŭ, Minsk 2007, рр. 84–88.

Svistunova M.I., Prykazki ŭ starabiełaruskich palemičnych tvorach [in:] Falkłarystyčnyja daśledavańni. Kantekst. Typałohija. Suviazi. Zbornik navukovych artykulaŭ, vyp. 3, Minsk 2006, pp. 117–123.

Tamaševič T.I., Žukoŭskaja T.S., Ab spradviečnaści niekatorych frazieałahičnych adzinak i polskamoŭnym upłyvie ŭ siarednieviakovy pieryjad [in:] Hrani rodnaha słova. Zbornik navukovych artykulaŭ, Hrodna 2010, pp. 292–295.

Tomashevich T.I., Frazeologiya belorusskogo yazyka XVI–XVII vv., Minsk 1980.

Trofimovich T.G., Frazeologiya v starorusskom i starobelorusskom delovom diskurse (k probleme nominativnikh funktsii) [in:] Yazyk i sotsium. Sbornik nauchnykh trudov, ch. 1, Minsk 2009, pp. 94–97.

Trofimovich T.G., K problemie obshchej charaktjeristiki starobielorusskoj frazieoloii [in:] Nacyjanalnaja mova i nacyjanalnaja kultura: aśpiekty ŭzajemadziejańnia. Zbornik navukovych artykulaŭ, Minsk 2010, pp. 99–104.

Trofimovich T.G., Onomasiologicheskii aspekt starorusskikh i starobelorusskikh frazeologicheskikh nominatsii [in:] Nominatsiya i diskurs. Sbornik nauchnykh trudov, ch. 1, Minsk 2006, pp. 54–56.

Trofimovich T.G., Starorusskaya i starobelorusskaya frazeologiya v sravnitelno-sopostavitelnom aspekte i istoricheskoi retrospektive [in:] Russkii yazyk v kontekste natsionalnoi kultury. Sbornik nauchnykh trudov, Saransk 2012, https://elib.bspu.by/handle/doc/4190.

Trofimovich T.G., Starorusskaya i starobelorusskaya pravovaya frazeologiya (sostav, proiskhozhdenie, nominativnie funktsii) [in:] Slavyanskaya frazeologiya i paremiologiya v XXI veke. Sbornik nauchnykh trudov, Minsk 2010, pp. 47–52.

Trofimovich T.G., Poleshchuk N.V., Belii vo frazeologicheskikh nominatsiyakh starorusskogo i starobelorusskogo yazykov [in:] Nominatsiya i diskurs. Sbornik nauchnykh trudov, ch. 2, Minsk 2006, https://elib.bspu.by/handle/doc/16894.

Trofimovich T.G., Poleshchuk N.V., K onomasiologicheskoi traktovke starorusskoi i starobelorusskoi frazeologii [in:] Lichnost – slovo – sotsium. Sbornik nauchnykh trudov, ch. 2, Minsk 2007, pp. 197–202.

Trofimovich T.G., Poleshchuk N.V., Visshaya sila v zerkale starorusskoi i starobelorusskoi frazeologii [in:] Yazyk i mezhkulturnie kommunikatsii. Sbornik nauchnykh trudov, Minsk 2007, pp. 198–200.

Trofimovich T.G., Poleshchuk N.V., Vostochnoslavyanskaya istoricheskaya frazeografiya v nastoyashchem i budushchem [in:] Russkii yazyk: sistema i funktsionirovanie. Sbornik nauchnykh trudov, ch. 1, Minsk 2009, pp. 108–111.

Žukoŭskaja T., Frazieałahizmy z kampanientam-samatyzmam u starabiełaruskaj movie, “Vieśnik HrDU imia Janki Kupały. Sier. 3, Fiłałohija. Piedahohika. Psichałohija” 2010, nr 2, pp. 4–14.

Žukoŭskaja T., Kancept ʽśmierć’ u frazieałohii biełaruskaj movy XIV–XVIII stst. [in:] Linhvistika i mietodika v vysšjej škole. Zbornik navukovych artykulaŭ, Hrodno 2009, pp. 29–35.

Žukoŭskaja T., Kancepty ʽžyćcio’ i ʽśmierć’ u frazieałohii biełaruskaj movy XIV–XVIII stahodździaŭ, “Iźviestija Homielskoho hosudarstviennoho univiersitjeta imieni F. Skoriny” 2010, nr 4, pp. 60–65.

Žukoŭskaja T., Varyjantnaść i kantaminacyja u frazieałohii starabiełaruskaj movy [in:] Aktualnyja prablemy movaznaŭstva i lihvadydaktyki. Zbornik navukovych artykulaŭ, Brest 2008, pp. 40–43.

Opublikowane

2023-06-05

Numer

Dział

Artykuły