Przemiany stereotypu Niemca wśród studentów kognitywistyki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tes.09402

Słowa kluczowe:

stereotyp, stereotyp narodowy, stereotyp Niemca, stereotypy wśród studentów

Abstrakt

The following paper concentrates on demonstrating the evolution of one of national stereotypes – the stereotype of a German. For this purpose, surveys conducted among the academic community – students of cognitivistics at the Pedagogical University of Cracow – were investigated. On the basis of that research it was possible to indicate both positive and negative character traits of a typical German.

Bibliografia

Bajorek A., Horyń E., Kilka uwag o stereotypie Niemca wśród studentów filologii germańskiej, „Orbis Linguarum”, 54 (2020), s. 293–300.

Bartmiński J., Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce? Profile i ich historyczno-kulturowe uwarunkowania [w:] idem, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2009, s. 242–261.

Bartmiński J., O stereotypach i profilowaniu słów kilka [w:] Stereotypy – walka z wiatrakami?, A. Bujnowska, J. Szadura (red.), Lublin 2011, s. 33–51.

Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2009.

Bartmiński J., Panasiuk J., Stereotypy językowe [w:] Współczesny język polski, J. Bartmiński (red.), Lublin 2001, s. 371–395.

Bartoszewski W., O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje, R. Rogulski, J. Rydel (oprac.), Kraków 2010.

Benedyktowicz Z., Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wrocław 2001.

Chudzik A., Językowy obraz „swoich” i „obcych” w regionalnych dyskusjach internetowych [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, P. Zbróg (red.), Kielce 2010, s. 123–132.

Dolinska X., Fałkowski M., Polska–Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej. Raport z badań, Warszawa 2001.

Marczewska M., Stereotypy etniczne we współczesnym polskim dyskursie publicznym, „Res Historica”, 46 (2018), s. 283–300.

Narody i stereotypy, T. Walas (red.), Kraków 1995.

Pisarkowa K., Konotacja semantyczna nazw narodowości [w:] Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, K. Pisarkowa (red.), Kraków 1994, s. 215–234.

Sasin M., Polscy studenci w programie wymiany międzynarodowej „Erasmus” – założenia, stan faktyczny i możliwości zmiany, „Dyskurs Młodych Andragogów”, 15 (2014), s. 75–84.

Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Wrocław 1998, Język a Kultura, t. 12.

Tujdowski M., Stereotypy i wzajemne postrzeganie się mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza na przykładzie młodzieży [w:] Polskie transgranicza, Z. Kurcz, A. Sakson (red.), Wrocław 2009, s. 89–106.

Wrzesiński W., Niemiec w stereotypach polskich XIX i XX wieku [w:] Narody i stereotypy, T. Walas (red.), Kraków 1995, s. 183–189.

Wysocka E., Postawy wobec „swoich” i „obcych” – mechanizmy determinujące sposób postrzegania odmienności w perspektywie młodzieży ponadgimnazjalnej, „Prace Naukowe im. J. Długosza w Częstochowie”, 18 (2009), s. 125–141.

Załęcki J., Kontakt międzykulturowy a obraz Niemca w świadomości gdańszczan, Gdańsk 2008.

Załęcki J., Obraz Niemca w świadomości gdańszczan, „Studia Socjologiczne”, 3 (2010), s. 111–132.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Numer

Dział

Artykuły