Wolność a łaska. Interpretacja problemu w filozofii Józefa Tischnera

Kamil Trombik

Abstrakt


W artykule podjęto próbę rekonstrukcji poglądów Józefa Tischnera dotyczących zagadnienia relacji między łaską a wolnością człowieka. Omówiony został także filozoficzno-teologiczny kontekst, w ramach którego kształtowały się poglądy krakowskiego myśliciela. Wskazano również na najbardziej perspektywiczne wątki w Tischnerowskiej koncepcji łaski i wolności, które mogą okazać się inspirujące zarówno w obrębie dyscyplin filozoficznych, jak i teologicznych.


Słowa kluczowe


łaska; wolność; Józef Tischner; charytologia; antropologia filozoficzna; filozofia polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielawski M., Teologiczne manowce Tischnera, „Znak” 2001 nr 3 (550), s. 9–24.

Bobko A., Józefa Tischnera myślenie o człowieku, w: J. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław 2006, s. I–L.

Bożejewicz W., Tischner. Poglądy filozoficzno-antropologiczne, Warszawa 2006.

Drożdżyk S., Pasternak G., Usprawiedliwienie przez łaskę w refleksji ks. Józefa Tischnera, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 13 (2012), s. 103–119.

Gadacz T., Problem zła w filozofii Józefa Tischnera, w: T. Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Kraków 2007, s. 175–188.

Galarowicz J., Dlaczego oddalam się od tomizmu, w: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, red. Z. Brzeziński, Kraków 1991, s. 501–517.

Gowin J., Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o Kościół, Kraków 2003.

Greshake G., Wprowadzenie do nauki o łasce, tłum. S. Jopek, Kraków 2005.

Szary S., Człowiek – podmiot dramatu. Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera, Kęty 2005.

Szwed A., Tischner jako filozof egzystencji, „Znak” 2004 nr 5 (588), s. 15–18.

Tarnowski K., Filozof dojrzałej wiary, w: K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, Kraków 2009, s. 385–411.

Tarnowski K., Tropy myślenia religijnego, Kraków 2009.

Tarnowski K., Tomizm a obecność filozofii, w: K. Tarnowski, Człowiek i transcendencja, Kraków 2007, s. 229–250.

Tischner J., Etyka a historia. Wykłady, Kraków 2008.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2006.

Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 2007.

Tischner J., Między pytaniem a odpowiedzią, czyli u źródeł obiektywizmu, „Studia Filozoficzne” 1983 nr 5–6, s. 115–125.

Tischner J., Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z ks. Tischnerem, Kraków 2011.

Tischner J., Miłość niemiłowana, Kraków 1993.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2011.

Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2013.

Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993.

Tischner J., Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków 2010.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.

Tischner J., W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1997.

Tischner J., Michnik A., Żakowski J., Między panem a plebanem, Kraków 1995.

Tischner J., Żakowski J., Tischner czyta katechizm, Kraków 2010.

Wesołowska A., Fenomenologia jako możliwość dramatu filozofii Józefa Tischnera, Katowice 2012.
Copyright (c) 2019 Kamil Trombik