Linda problem – the tame solution in question

Adam Olszewski

Abstrakt


Po krótkim przypomnieniu, na czym polega tzw. problem Lindy oraz jego rozwiązania przez Kahnemana i Tversky’ego (KT), wskazuję na implikacje ich rozwiązania tego problemu. Pośród tych implikacji podkreślam znaczenie relacji pomiędzy prawdopodobieństwami przypisanymi zdaniom: „Linda is active in a feminist movement” (F) oraz „Linda is a bank teller and active in a feminist movement” (T∧F); Kahneman i Tversky kładli główny nacisk na relację pomiędzy prawdopodobieństwami przypisanymi zdaniom: „Linda is a bank teller” (T) and „Linda is a bank teller and active in a feminist movement” (T∧F). Idąc po tej linii, formułuję hipotezę badawczą H0 o postaci: „co najmniej 85% respondentów wybierze zdanie F, jako bardziej prawdopodobne niż zdanie (T∧F), a możliwość przeciwna zostanie, konsekwentnie, wybrana jedynie przez co najwyżej 15% respondentów”, którą to hipotezę zerową formułuję na podstawie wyników badań samych Kahnemana i Tversky’ego. Następnie przytaczam wyniki badań sondażowych wykonanych wśród studentów (N0.1. i N0.2.), które częściowo odrzucają sformułowaną hipotezę, zgodnie z metodologią badań statystycznych. Na koniec prezentuję pewne rozumowanie wspierające osiągnięte rezultaty i formułuję krytyczne uwagi względem koncepcji heurystyk KT.


Słowa kluczowe


eksperyment Kahnemana-Tversky’ego; heurystyki; interpretacje; problem Lindy; prawdopodobieństwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Berendsen A., Hadlich S. J., van Amersfoort J., Looking at ‘Linda’: Is the Conjunction Fallacy Really a Fallacy?, draft, https://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/wp-content/uploads/2010/12/Looking-at-Linda.pdf (21.02.2019).

Chase R. H. V. M., Many Reasons or just One: How Response Mode Affects Reasoning in the Conjunction Problem, “Thinking & Reasoning” 4 (1998) no. 4, p. 319–352.

Hertwig R., Gigerenzer G., The ‘Conjunction Fallacy’ Revisited: How Intelligent Inferences Look Like Reasoning Errors, “Journal of Behavioural Decision Making” 12 (1999), p. 275–305.

Maguire P., Moser P., Maguire R., Keane M. T., Why the Conjunction Effect Is Rarely a Fallacy: How Learning Influences Uncertainty and the Conjunction Rule, “Frontiers in Psychology” 9 (2018) no. 1011, doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01011.

Messer W. S., Griggs R. A., Another Look at Linda, “Bulletin of the Psychonomic Society” 31 (1993) no. 3, p. 193–196.

Moro R., On the Nature of the Conjunction Fallacy, “Synthese” 171 (2009), p. 1–24.

Olszewski A., A Few Comments on the Linda Problem, “Organon F” 24 (2017), p. 184–195.

Politzer G., Noveck I., Are Conjunction Rule Violations the Result of Conversational Rule Violations? “Journal of Psycholinguistic Research” 20 (1991), p. 83–103.

Tentori K., Bonini N., Osherson D., The Conjunction Fallacy: a Misunderstanding about Conjunction?, “Cognitive Science” 28 (2004), p. 467–477.

Tversky A., Kahneman D., Extensional versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment, “Psychological Review” 90 (1983), p. 293–315.
Copyright (c) 2020 Adam Olszewski