Tom 25, Nr 1 (2019)

Spis treści

Commentationes et dissertationes

Analiza źródłoznawcza legendy o pierścieniu księżnej Kingi PDF (English)
Mateusz Gil 9-36
Geneza utworzenia trybunału: Quaestio perpetuae de repetundis PDF (English)
Mariusz Gwardecki 37-64
„Kelnerska dyktatura…”. Walka organizacji gastronomicznych w Warszawie i Lublinie w 1919 roku na łamach prasy lokalnej PDF (English)
Anna Jakimowicz 65-82
Anatomia zamachu politycznego: zabójstwo kardynała Jerzego Utiešenovicia (Martinuzziego) i jego konsekwencje PDF (English)
Viktor Kanász 83-109
(Nie) wprowadzanie zaleceń Drugiego Soboru Watykańskiego na Słowacji (historia i działanie świeckich ruchów i stowarzyszeń) PDF (English)
Damina Saraka 111-129
Spór sądowy pomiędzy Václavem Hankou a Davidem Kuhem w świetle działań austriackiej policji przeciwko czeskim budzicielom narodowym PDF (English)
Andrzej Spyra 131-149
Rywalizacja o władzę między prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem a Sądem Najwyższym w USA PDF (English)
Bohdan Szklarski 151-173
(...) klasztor ubogi tuteczny pogorzaly, zubożały, spustoszały (...) − uwagi o najstarszym katalogu przeorów klasztoru dominikanów w Oświęcimiu PDF (English)
Wiktor Szymborski 175-213
Translacja klasztoru jako element reformy życia wewnętrznego (na przykładzie klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu) PDF (English)
Zbigniew Witczak 215-236

Recensiones

Recenzja książki : Barbara Hryszko, « Le Peintre du Roi » Aleksander Ubeleski – malarz polskiego pochodzenia we Francji i jego dzieła, Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, 412 ss, 147 il., 8 Tabeli, Aneksy (29 aneksów A, 26 aneks PDF (English)
Barbara Ciciora 237-247