Tom 15 (2016)

Spis treści

Artykuły

Okres fenomenologiczny w myśli Ludwiga Wittgensteina PDF
Jakub Gomułka 8-36
Science of knowledge and historical experience PDF (English)
Diego Fusaro 37-63
New technologies as prosthesis of cognitive system PDF (English)
Anna Sarosiek 64-76
Modular structurality and emergent functionality within knowledge representation systems PDF (English)
Adam Fedyniuk 77-87
Modelowanie akrazji PDF
Michał Kłusek 88-106
The Vienna Circle and the Uppsala School as philosophical inspirations for the Scandinavian Legal Realism PDF (English)
Katarzyna Eliasz, Marek Jakubiec 107-123
Urojenia jako rodzaje naturalne: problem homeostatycznych klastrów własności PDF
Bartosz Janik 124-135
Trzy modele relacji między nauką a wiarą w "Dziennikach gwiazdowych" Stanisława Lema PDF
Zofia Sajdek 136-156
Davida Lewisa koncepcja fikcyjnego stanu rzeczy jako opisu świata możliwego a problem statusu norm prawnych PDF
Marek Jakubiec 157-171
Problem samodzielności stanowiska strukturalizmu czasoprzestrzennego PDF
Damian Luty 172-187

Recenzje

Recenzja „Seven brief lessons in physics” PDF
Roman M. Krzanowski 190-194
Wstrząśnięte, nie zmieszane? O relacjach między nauką a filozofią PDF
Kamil Trombik 195-201

Sprawozdania

Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Klubu „Filozofuj!” PDF
Marta Węgrzyn 204-209
Sprawozdanie z działalności Sekcji Filozofii Technologii za rok akademicki 2014/2015 PDF
Jakub Palm 210-212