Czy duchowny diecezjalny może pozwać prowincjała i prowincję przed sąd diecezjalny?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.19103

Słowa kluczowe:

prowincjał, prowincja, pozew, dobra osobiste, kan. 220, 1427

Abstrakt

W tym artykule przedstawiony został kazus dotyczący kanonicznego prawa procesowego. Autorka odpowiada twierdząco na tytułowe pytanie: Czy duchowny diecezjalny może pozwać prowincjała i prowincję przed sąd diecezjalny? Przedstawia argumenty  prawne oparte głównie na wykładani przepisów, uzasadniające ten pogląd.

Bibliografia

Arroba Conde M. J., Diritto processuale canonico, Roma 2006.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego, promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 roku. Zaktualizowany przekład na język polski, Poznań 2022.

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań–Warszawa–Lublin 1958.

Montini G. P., De iudicio contentioso ordinario, vol. 1: Pars statica, Romae 2019.

Skonieczny P., La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino, Romae 2010.

The Canon Law. Letter & Spirit: A Practical Guide to the Code of Canon Law, ed. G. Sheehy, and others, London 1995.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 85

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.