The Industrial Committee of the Medical Society of Kraków (1886–1912)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/fhc.29201

Słowa kluczowe:

balneologia, historia medycyny, historia uzdrowisk, Komisja Przemysłowa, medycyna XIX wiek, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

Abstrakt

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego (1886–1912) powstała w celu ochrony i popierania polskiego przemysłu medycznego. W czasach, gdy państwo polskie nie istniało oficjalnie na mapie świata, działalność Komisji dawała wsparcie polskim producentom i krajowym uzdrowiskom. Główna działalność członków Komisji polegała na ocenie technologii produkcji i analizie składu chemicznego środków spożywczych oraz dodatkowych badaniach klinicznych w przypadku leków. W przypadku uzdrowisk oceniano ich infrastrukturę, rozwiązania techniczne zabiegów zdrojowych, lecznicze właściwości wód i klimatu. Pozytywnie ocenione produkty i uzdrowiska otrzymywały rodzaj certyfikatu i były oficjalnie polecane przez Towarzystwo. Ze względu na skład Komisji obfitujący w światowej sławy naukowców, jednocześnie ludzi należących do elit towarzyskich, modne stawało się korzystanie z produktów przez nich poleconych. To stwarzało realną możliwość walki z zagraniczną konkurencją.

Bibliografia

.135 lat Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Kraków 2003.

Brzozowski S. M., Rydel Lucjan (1833–1895), in: Polski słownik biograficzny, ed. by H. Markiewicz, vol. 33, Wrocław 1991–1992, pp. 413–414.

Ciechanowski S., Jordan Henryk (1842–1907), in: Polski słownik biograficzny, ed. by E. Rostworowski, vol. 11, Wrocław 1964–1965, pp. 273–276.

Doc. Ignacy Lemberger, https://in-memoriam.uj.edu.pl/lista-pamieci?p_p_id=56_INSTANCE_iqXS3KIq9Mfb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&osoba=140312995 (Accessed on: 12 July 2023).

Gajda Z., Nowakowska-Zamachowska M., Towarzystwo Lekarskie Krakowskie w latach 1866–1918, “Przegląd Lekarski” 58 (2001) supl. 6, p. 2.

Jaworska E., Jaworski W., Kuchnia higieniczna ze szczegółowem uwzględnieniem potrzeb chorych, Kraków 1897.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie I z 3 lutego 1892, “Przegląd Lekarski” 31 (1892) no. 14, p. 167–168.

Komisja Balneologiczna Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie I z 12 lutego 1883, “Przegląd Lekarski” 22 (1883) no. 23, p. 305.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie II z 5 marca 1892, “Przegląd Lekarski” 31 (1892) no. 21, pp. 258–259.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie II z 11 maja 1893, “Przegląd Lekarski” 33 (1894) no. 24, p. 323.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie III z 2 kwietnia 1889, “Przegląd Lekarski” 28 (1889) no. 18, p. 227.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie IV z 10 kwietnia 1889, “Przegląd Lekarski” 28 (1889) no. 20, p. 256.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie IV z 12 maja 1891, “Przegląd Lekarski” 30 (1891) no. 23, p. 295.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie IV z 18 listopada 1895, “Przegląd Lekarski” 35 (1896) no. 1, p. 13.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie V z 10 czerwca 1891, “Przegląd Lekarski” 30 (1891) no. 26, p. 331.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie V z 30 grudnia 1895, “Przegląd Lekarski” 35 (1896) no. 16, p. 216.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie VI z 5 listopada 1891, “Przegląd Lekarski” 30 (1891) no. 50, p. 633–634.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie VI z 15 grudnia 1889, “Przegląd Lekarski” 29 (1890) no. 2, p. 29.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie VII z 5 grudnia 1891, “Przegląd Lekarski” 31 (1892) no. 2, p. 24.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie VII z 28 listopada 1888, “Przegląd Lekarski” 28 (1889) no. 2, pp. 23–24.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 1 grudnia 1896, “Przegląd Lekarski” 36 (1897) no. 14, p. 3.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 4 maja 1905, “Przegląd Lekarski” 44 (1905) no. 26, p. 411.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 5 marca 1895, “Przegląd Lekarski” 34 (1895) no. 26, p. 398–399.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 9 marca 1891, “Przegląd Lekarski” 30 (1891) no. 16, pp. 212–213.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 12 listopada 1894, “Przegląd Lekarski” 34 (1895) no. 4, pp. 58–59.

Komisja Balneologiczna Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 13 maja 1885, “Przegląd Lekarski” 25 (1886) no. 14, p. 204.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 14 marca 1894, “Przegląd Lekarski” 33 (1894) no. 15, p. 199–200.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 15 kwietnia 1891, “Przegląd Lekarski” 30 (1891) no. 20, pp. 256–257.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 18 maja 1886, “Przegląd Lekarski” 25 (1886) no. 25, p. 346.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 20 grudnia 1890, “Przegląd Lekarski” 30 (1891) no. 7, pp. 100–101.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 20 maja 1980, Przegląd Lekarski” 29 (1890) no. 32, p. 461.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 22 grudnia 1903, “Przegląd Lekarski” 43 (1904) no. 16, p. 248.

Komisja Przemysłowo-Lekarska Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 23 grudnia 1894, “Przegląd Lekarski” 34 (1895) no. 7, p. 99.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 23 marca 1891, “Przegląd Lekarski” 30 (1891) no. 17, p. 224.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 27 lutego 1889, “Przegląd Lekarski” 28 (1889) no. 12, p. 148.

Komisja Przemysłowa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Posiedzenie z 29 stycznia 1889, “Przegląd Lekarski” 28 (1889) no. 9, p. 112.

Korczyński L., Zarys balneoterapii i balneografii krajowej. Dla użytku lekarzy i uczniów, Kraków 1900.

Kośmiński S., Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnej, Warszawa 1888.

Nowakowska-Zamachowska M., Towarzystwo Lekarskie Krakowskie 1866−1914. Komisja Balneologiczna, PhD thesis, Kraków 2008.

Olszewski E. S., Mikulicz Jan Antoni (1850–1905), in: Polski słownik biograficzny, ed. by E. Rostworowski, W. Albrecht, vol. 21, Wrocław 1976, pp. 173–175.

Paruch J., Lisiewicz J., Obaliński Alfred Karol (1843–1898), in: Polski słownik biograficzny, ed. by E. Rostworowski, Z. Albert, vol. 23, Wrocław 1978, pp. 421–422.

Ponikło S., O Jaszczurówce, “Przegląd Lekarski” 31 (1892) no. 19, pp. 229–230.

Sprawozdanie komisyi wybranej do roztrząsania wniosków prof. Korczyńskiego i doc. Gluzińskiego. Special supplement to “Przegląd Lekarski” 25 (1886) no. 16, pp. 1–2.

Sprawozdanie Krakowskiego Komitetu Popierania Krajowego Przemysłu Lekarskiego: W sprawie wyparcia obcych przetworów i narzędzi lekarskich, “Przegląd Lekarski” 48 (1909) no. 5, pp. 86–87.

Skulimowski M., Jaworski Walery (1849–1924), in: Polski słownik biograficzny, ed. by E. Rostworowski, vol. 11, Wrocław 1964–1965, pp. 113–115.

Szumowski W., Gluziński Władysław Antoni (1856–1935), in: Polski słownik biograficzny, ed. by K. Lepszy, vol. 8, Wrocław 1959–1960, pp. 84–86.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Księga Jubileuszowa, ed. by I. Gościński, A. B. Skotnicki, Kraków 2006.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Posiedzenie 12 grudnia 1910, “Przegląd Lekarski” 50 (1911) no. 2, p. 25.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Posiedzenie administracyjne w dniu 13 stycznia 1909, “Przegląd Lekarski” 48 (1909) no. 6, p. 98–99.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Posiedzenie wyborcze z 20 grudnia 1905, “Przegląd Lekarski” 45 (1906) no. 7, p. 127.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Posiedzenie z 15 stycznia 1913, “Przegląd Lekarski” 52 (1913) no. 7, p. 113.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Posiedzenie z 20 grudnia 1911, “Przegląd Lekarski” 51 (1912) no. 2, p. 42.

Wachholz L., Cybulski Napoleon Nikodem (1854–1919), in: Polski słownik biograficzny, ed. by W. Konopczyński, vol. 4, Kraków 1938, pp. 116–118.

Waszyński E., Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2000.

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutenberga (1934–1939).

Wojtaszek Z., Olszewski Karol Stanisław (1848–1915), in: Polski słownik biograficzny, ed. by E. Rostworowski, vol. 24, Wrocław 1979, pp. 27–30.

Wordliczek J., Leon Blumenstock (Blumenstok)-Halban (1838–1897), https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/169373/wordliczek_leon_blumenstock_blumenstok-halban_1838-1897_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed on: 4 July 2022).

Wyka E., Mechanik Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Antoni Grodzicki i jego skraplarki gazów, ejournals.eu: khnit-21-1-4-wyka%20(1).pdf (Accessed on 6 July 2022).

Opublikowane

2023-12-30

Numer

Dział

Commentationes et dissertationes

Podobne artykuły

1-10 z 123

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.