Między wiarą a rozumem. Doświadczenie prawzorcze u Hansa Ursa von Balthasara a Absolutnie Niepojęte u Siemiona Ludwigowicza Franka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59104

Słowa kluczowe:

Frank, Balthasar, Absolutnie Niepojęte, doświadczenie prawzorcze, prapodstawa

Abstrakt

W niniejszym artykule podejmuję próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące możliwości doświadczenia Boga. W tym celu zestawiam stanowiska dwóch myślicieli reprezentujących odrębne dyscypliny i tradycje religijno-kulturowe: rosyjskiego filozofa Siemiona L. Franka i szwajcarskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara. Ukazuję ograniczenia metodologiczne filozofii, które stają się polem dla teologii. Absolutnie Niepojęte Franka zestawione z doświadczeniem prawzorczym Balthasara otwiera nowe perspektywy dla obu dyscyplin kroczących między wiarą a rozumem. 

Biogram autora

  • Andrzej Koszczka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    Andrzej Koszczka – teolog, doktorant filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, doświadczony pedagog poszukujący natchnień na pielgrzymich szlakach Europy oraz górskich ścieżkach.
    Główne zainteresowanie naukowe: filozofia religii.

Bibliografia

Balthasar H. U. von, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2008.

Balthasar H. U. von, Teologika, t. 1: Prawda świata, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005.

Balthasar H. U. von, Teologika, t. 2: Prawda Boga, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2004.

Balthasar H. U. von, Teologika, t. 3: Duch Prawdy, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005.

Czardybon B., Fenomenologia boskości Siemiona L. Franka, „Principia” 54–55 (2011), s. 37–53.

Dziemska I., Wysocka M., Posłanie (missio) Jezusa w chrystologii Hansa Ursa von Balthasara i Josepha Ratzingera, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2021, https://doi.org/10.15633/9788374388443.

Frank S. L., Niepojęte: ontologiczny wstęp do filozofii religii, tłum. T. Obolevitch, Tarnów 2007 (Biblioteka Religioni et Litteris).

Guerriero E., Hans Urs von Balthasar. Monografia, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2004.

Lubac H. de, Świadek Chrystusa w Kościele, „Communio” 48 (1988) nr 6, s. 10.

Mantzarides G. I., Przebóstwienie człowieka: nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej, tłum. I. Czaczkowska, Lublin 1997 (Światło Przemienienia, 3).

Mycak S., Hansa Ursa von Balthasara teodramatyczna interpretacja mariologii: istotne elementy oraz teologiczne aplikacje, „Salvatoris Mater” 11 (2009) nr 1, s. 327–340.

Obolevitch T., Żyd, który przyjął chrześcijaństwo. Wokół filozofii Siemiona Franka, Zielona Góra 2021 (Rosyjska Myśl Społeczna i Filozoficzna. Monografie, 1).

Urban M., Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego: myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2017, https://doi.org/10.15633/9788374385909.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 28

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.