O kobiecości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59112

Słowa kluczowe:

kobiecość, dialektyka, inność, egzystencja, filozofia, psychologia

Abstrakt

Niniejszy artykuł ukazuje fenomen kobiecości, rozpatrując go w kontekście egzystencjalnej dialektyki. Zwraca uwagę na specyfikę kobiecego podmiotu, akcentując jego „otwarty” charakter. Wskazuje też na wzajemną „inność” kobiety i mężczyzny, argumentując za zniesieniem jej obiegowego wartościowania, w tym interpretowania jej na korzyść jednej bądź drugiej płci. W duchu dialektycznym zaznacza się, że kobiecość i męskość, choć inaczej się manifestują, nieustannie na siebie oddziałują, wzajemnie się uzupełniają i twórczo stymulują.

Biogram autora

  • Marek Błaszczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

    Marek Błaszczyk – doktor filozofii, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: filozofia egzystencji,
    antropologia filozoficzna, filozofia hermeneutyczna.

Bibliografia

Adamiak M., O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa, Warszawa 2007.

Aronson P., Feminists or „Postfeminists”? Young Women’s Attitudes Toward Feminism and Gender Relations, „Gender and Society” 17 (2003) nr 6, s. 903–922.

Bator J., Julia Kristeva – kobieta i „symboliczna rewolucja”, „Teksty Drugie” (2000) nr 6, s. 7–26.

Buss D., Ewolucja pożądania, przeł. B. Wojciszke, A. Nowak, Gdańsk 2007.

Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008.

Beauvoir S. de, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2003.

Benisławska A., Inność: samotność kobiety w świecie, w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Toruń 2006, s. 383–396.

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, przeł. P. Izdebski, Warszawa 2010.

Bouquey E., Kristeva J., Kobiety, „Teksty Drugie” (1995) nr 3–4, s. 275–282.

Bourdieu P., Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa 2004.

Chalier C., Ethics and the Feminine, w: Re-Reading Levinas, ed. R. Bernasconi, S. Critchley, Bloomington 1991, s. 119–129.

Chodorow N., The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berkeley 1999.

Derrida J., Chora, przeł. M. Gołębiewska, Warszawa 1999.

Dębińska E., Samotność kobiety, w: Samotność i osamotnienie, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1988, s. 63–82.

Dybel P., Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Kraków 2006.

Fisher H., Anatomia miłości, przeł. A. Bukowski, J. Środa, Poznań 2017.

Freud S., Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Warszawa 2010.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997.

Gontarczyk E., Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Poznań 1995.

Graff A., Manosfera, czyli bunt upokorzonych samców, „Czas Kultury” (2019) nr 1, s. 15–20.

Gray J., Dlaczego Mars zderza się z Wenus, przeł. B. Jóźwiak, Poznań 2008.

Gray J., Naucz się rozumieć płeć przeciwną, przeł. D. Golec, Warszawa 1995.

Helios J., Jedlecka W., Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet, Wrocław 2016.

Heschel A. J., Bóg szukający człowieka, przeł. A. Gorzkowski, Kraków 2007.

Horney K., Psychologia kobiety, przeł. J. Majewski, Poznań 2001.

Hyży E., Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Kraków 2012.

Irigaray L., Questions to Emmanuel Levinas. On the Divinity of Love, w: Re-Reading Levinas, ed. R. Bernasconi, S. Critchley, Bloomington 1991, s. 109–118.

Irigaray L., Ta płeć (jedną) płcią niebędąca, przeł. S. Królak, Kraków 2010.

Irigaray L., The Fecundity of the Caress. A Reading of Levinas, Totality and Infinity, „Phenomenology of Eros”, w: Feminist Interpretations of Emmanuel Levinas, ed. T. Chanter, Pennsylvania 2001, s. 119–144.

Jonason P., Kavanagh P., The Dark Side of Love. Love Styles and the Dark Triad, „Personality and Individual Differences” 49 (2010) nr 6, s. 606–610.

Jonason P., Li N., Teicher E., Who is James Bond? The Dark Triad as an Agentic Social Style, „Individual Differences Research” 8 (2010) nr 2, s. 111–120.

Jonason P., Li N., Webster G., Schmitt D., The Dark Triad. Facilitating a Short‐Term Mating Strategy in Men, „European Journal of Personality” 23 (2009) nr 1, s. 5–18.

Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 2005.

Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. B. Bornstein, Kęty 2002.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty 2009.

Karasiewicz K., Kosakowska N., Kij ma dwa końce – mężczyźni też są dyskryminowani ze względu na płeć, w: Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne, red. A. Chybicka, B. Pastwa-Wojciechowska, Kraków 2009, s. 149–168.

Kłosińska K., Kobieta autorka, „Teksty Drugie” (1995) nr 3–4, s. 87–112.

Lerner H. G., Dlaczego kobiety kłamią? Prawda i kłamstwo w życiu kobiet, przeł. M. Woźniak, Warszawa 1997.

Lévinas E., Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1999.

Lévinas E., Etyka i Nieskończony, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991.

Long J., Long N., Whitson S., The Angry Smile. The New Psychological Study of Passive-Aggressive Behavior at Home, at School, in Marriage and Close Relationships, in the Workplace and Online, Austin 2017.

Long J., Long N., Whitson S., The Angry Smile. The Psychology of Passive-Aggressive Behavior in Families, Schools, and Workplaces, Austin 2009.

Lowen A., Duchowość ciała, przeł. S. Sikora, Warszawa 1992.

Lowndes L., Erotyczne sygnały, czyli mowa ciała kobiety, przeł. E. Pytlińska, Warszawa 2007.

Mandal E., Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe, Warszawa 2003.

McMillan C., Women, Reason and Nature. Some Philosophical Problems with Feminism, Princeton 1982.

Meston C., Buss D., Dlaczego kobiety uprawiają seks, przeł. A. Nowak, Sopot 2010.

Minois G., Historia samotności i samotników, przeł. W. Klenczon, Warszawa 2018.

Modleski T., Feminism without Women. Culture and Criticism in a „Postfeminist” Age, New York 1991.

Nikonow A., Koniec feminizmu. Czym kobieta różni się od człowieka, przeł. P. Powolny, Warszawa 2011.

Oliwa-Ciesielska M., Teoretyczne ujęcia i egzemplifikacje wykluczenia społecznego, „Humaniora” (2020) nr 3, s. 15–26.

Pease A. i B., Mowa ciała w miłości, przeł. B. Jóźwiak, Poznań 2012.

Perper T., Sex Signals. The Biology of Love, Philadelphia 1985.

Platon, Timaios, w: Dialogi, przeł. W. Witwicki, Warszawa 2007.

Pospiszyl K., Psychologia kobiety, Warszawa 1978.

Riviere J., Womanliness as a Masquerade, „International Journal of Psychoanalysis” (1929) nr 10, s. 303–313.

Sartre J. P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, przeł. J. Kiełbasa i in., Kraków 2007.

Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawa 1998.

Szczap A., Kobiety i filozofia. Kontynuacja esejów subiektywnych, Zielona Góra 2016.

Turchet P., Siła nieświadomego uwodzenia. Erotyczna mowa ciała, przeł. E. T. Sadowska, Warszawa 2005.

Wright E., Lacan and Postfeminism, Cambridge 2000.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 161

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.