Bliskość i różnice tradycji chrześcijańskiego monastycyzmu Wschodu i Zachodu

Bernard Sawicki

Abstrakt


Jedną z ważniejszych przestrzeni dialogu ekumenicznego między Kościołami Wschodu i Zachodu jest monastycyzm. Mimo wspólnych korzeni jego formy i znaczenie w Kościele różnią się na Wschodzie i Zachodzie. Różnice te dotyczą w większości roli przełożonego, instytucjonalnych aspektów życia i relacji z władzami kościelnymi. Stała wymiana tekstów i inspiracji zawsze była świadectwem nieustannego dialogu między dwiema tradycjami tego samego stylu życia. Dzisiaj wspólne wartości, współdzielone przez mnichów wschodnich i zachodnich, takie jak „duchowe ojcostwo”, kultura i wychowanie, mogą okazać się pomocne nie tylko w dialogu ekumenicznym, lecz i w procesie ewangelizacji.


Słowa kluczowe


monastycyzm; Kościół wschodni; Kościół zachodni; dialog ekumeniczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[Brak autora] „Le moine oriental”, „Irénikon” 13 (1936) 4, s. 473–474.

Behr-Sigel E., Monastycyzm rosyjski, w: A. Solignac i in., Monastycyzm. Historia i duchowość, Kraków 2002 (tłum. D. Stanickiej-Apostoł oryginału Le monachisme. Histoire et spiritualité, Paris 1980), s. 150-171.

Bielawski M., Monastycyzm bizantyński, w: A. Solignac i in., Monastycyzm. Historia i duchowość, Kraków 2002 (tłum. D. Stanickiej-Apostoł oryginału Le monachisme. Histoire et spiritualité, Paris 1980), s. 229-247.

Brock S. P., Crossing the Boundaries: An Ecumenical Role Played By Syriac Monastic Literatur, w: Il monachesimo tra eredità e aperture, a cura di M. Bielawski, D. Hombergen, Roma 2004, s. 222–224 (Studia Anselmiana).

Charkiewicz J., Męczennicy XX wieku. Martyrologia prawosławia w Polsce w biografiach świętych, Warszawa 2008.

Guillaumont A., U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego (tłum. s. Scholastyki Wirpszanki OSBap z oryginału: Études sur la spiritualité de l’Orient chrétien, Abbaye de Bellefontaine 1996), t. 1, Kraków 2006.

Gribomont J., Narodziny i rozwój monastycyzmu chrześcijańskiego, w: A. Solignac i in., Monastycyzm. Historia i duchowość, Kraków 2002 (tłum. D. Stanickiej-Apostoł oryginału Le monachisme. Histoire et spiritualité, Paris 1980), s. 45–65.

Lambrechts A., Pèlerins bénédictins au Mont Athos, „Irénikon” 71 (1998) 2–3, s. 281-289.

Lanne E., Saint Benoît et le monachisme oriental de son temps, w: Il monachesimo tra eredità e aperturę, a cura di M. Bielawski, D. Hombergen, Roma 2004 (Studia Anselmiana), s. 691–699.

Leroy J., San Benedetto nel mondo bizantino, w: Schola Christi. 50 anni dell’Istituto Monastico di Sant’Anselmo, a cura di M. Bielawski, A. Schmidt, Roma 2002 (Studia Anselmiana), s. 511–525.

Lialine C., Le „Mystére monastique”, cz. 1, „Irénikon” 69 (1996) 3, s. 332–346.

Lialine C., Le „Mystére monastique”, cz. 2, „Irénikon” 69 (1996) 4, s. 477–497.

Lialine L., Monachisme oriental et monachisme occidental, „Irénikon” 33 (1960) 4, s. 435–459.

Mainardi A., La riforma possibile. Società e monachesimo in Russia nel XIX secolo: il fenomeno dello „starčestvo”, w: Church, Society and Monasticism. Acts of the International Symposium Rome, May 31 – June 3, 2006, eds. E. López-Tello García, B. S. Zorzi, Roma 2009 (Studia Anselmiana 146, Analecta Monastica 9), s. 509–529.

Mainardi A., Monachesimo occidental e monachesimo orientale: quale scambio di doni?, w: Il monachesimo tra eredità e aperturę, a cura di M. Bielawski, D. Hombergen, Roma 2004 (Studia Anselmiana) zakres stron?

Merlini M., Un monastero benedettino sul Monte Athos X–XIII secolo, Subiaco 2017.

Nin M., San Benedetto e l’Oriente cristiano. Proteggi Montecassino e tutti noi che ti cantiamo, „L’Osservatore Romano” 22-23.05.2009, http://w2.vatican.va/content/osservatore-romano/it/ /2009/documents/117q01b1.html (18.12.2017).

Parenti S., Il comments monastero Italo-bizantino di Grottaferrata la Chiesa di Roma nell’XI secolo, w: Il monachesimo tra eredità e aperturę, a cura di M. Bielawski, D. Hombergen, Roma 2004 (Studia Anselmiana), s. 347–366.

Pericoli Ridolfini F. S., Monachesimo „orientale” e „occidentale”: criteri e limiti della distinzione nel periodo delle origini, w: Il monachesimo occidentale dalle origini alla Regula Magistri, Roma 1998, s. 37–44 (Studia Ephemeridis Augistinianum, 62).

Van Parys M., Jeden ze wszystkimi, Kraków 2010 (tłum. K. Kubieniec i S. Jankowskiej oryginału Uno con tutti. Essere monaci oggi, Magnano 2008).

Van Parys M., Sapienter indocti. Moines et culture dans l’Europe latine, „Irénikon” 70 (1997), s. 315-333.

Wodziński C., Święty Idiota, Gdańsk 2000.
Copyright (c) 2018 Bernard Sawicki