Przełom w teologii św. Bonawentury z Bagnoregio i jego teologiczno-pastoralne konsekwencje w perspektywie współczesności

Autor

  • Robert Woźniak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3351

Słowa kluczowe:

Bonawentura, Itinerarium, turn, teologia, duszpasterstwo

Abstrakt

Artykuł opiera się na przekonaniu o znaczącym zwrocie, który nastąpił w myśli Bonawentury około roku 1259. Istotą przełomu w La Verna była radykalizacja egzystencjalnego wątku teologii Doktora Serafickiego. Niniejszy artykuł jest próbą opisania podstawowych teologicznych i duszpasterskich konsekwencji tego zwrotu w stosunku do współczesności. Głównym punktem odniesienia jest tekst Itinerarium mentis in Deum.

Biogram autora

  • Robert Woźniak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Robert J. Woźniak – ur. 1974 roku, prezbiter archidiecezji krakowskiej, dr hab. teologii dogmatycznej, prof. UPJP II, pracuje w Katedrze Antropologii Teologicznej. Zajmuje się szczególnie teologią trynitarną, relacjami teologii i filozofii oraz teologicznymi wątkami postmodernizmu. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Ergo Hestii i Znaku im. ks. J. Tischnera za książkę Przyszłość, teologia, społeczeństwo (Kraków 2007). Opublikował również:Primitas et plenitudo. Dios Padre en la teología trinitaria de San Buenaventura (Pamplona 2007), Desafíos de la vida eclesial en el umbral del nuevo siglo (Roel, Lima 2008), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw (Kraków 2008), Rethinking Trinitarian Theology (wspólnie z G. Maspero, London – New York 2012), Rożnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości (Poznań 2012), Sekret Credo (Kraków 2014), Szkoła patrzenia. Rozmowy w Trójcy Świętej (Kraków 2018). E-mail:wozniak_1999@yahoo.com.

Bibliografia

Carpenter Ch., Theology As the Road to Holiness in Saint Bonaventure, New York 1999 (Theological Inquiries)

Ciampanelli F., Hominem reducere ad Deum. La funzione mediatrice del verbo incarnato nella teologia di San Bonaventura, Roma 2010 (Analecta Gregoriana).

Cuttini E., Reductio, w: Dizionario Bonaventuriano: filosofia, teologia, spiritualità, a cura E. Caroli, Padova 2008, 672–679.

Delio I., Simply Bonaventure: An Introduction to His Life, Thought, and Writings, New York 2001.

Dizionario Bonaventuriano: filosofia, teologia, spiritualità, a cura E. Caroli, Padova 2008.

Doctoris Seraphici S. Bonaventurae, Breviloquium, in: Opera omnia. Opuscula varia theologica, tomus quantus, Quaracchi 1891.

Falque E., Saint Bonaventure et l’entrée de Dieu en théologie: las Somme théologique du Breviloquium, Paris 2000.

Grondin J., Le tournant dans la pensée de Martin Heidegger, Paris 2011 (Epiméthée).

Hayes Z., The Hidden Center: Spirituality and Speculative Christology in St. Bonaventure, New York 1981.

Hemming L. P., Speaking out of Turn: Martin Heidegger and die Kehre, w: „International Journal of Philosophical Studies” 6 (1998) 393–423, doi.org/10.1080/096725598342046.

Inwood M., Turn, w: M. Inwood, A Heidegger Dictionary, Oxford 1999, 231–233 (The Blackwell Philosopher Dictionaries)

Jana Pawła II, Redemptor hominis, Warszawa 2007.

Kuhn Th. S., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2009.

Marion J.-L., Au lieu de soi. L’approche de Saint Augustin, Paris 2008, szcz. 89–148; 380–387 (Epiméthée).

Mirri E., Itinerarium, w: Dizionario Bonaventuriano: filosofia, teologia, spiritualità, a cura E. Caroli, Padova 2008, 502–505.

Olszewski M., O praktycznej bądź teoretycznej naturze teologii. Metateologia scholastyczna 1200–1350, Kraków 2002.

Ratzinger J., Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury, tłum. Jarosław Merecki SDS, Lublin 2014, s. 527–543 (Opera Omnia, 2).

Woźniak R. J., Bonaventure and his mature Trinitarian Thought: a pre-phenomenological Theology, Leuven 2018 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, w druku).

Woźniak R. J., Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Kraków 2007, s. 51–53 (Myśl Teologiczna, 56).

Zachhuber J., The Historical Turn, w: The Oxford Handbook of Nineteenth Century Christian Thought, eds. J. Rasmussen, J. Wolfe, J. Zachhuber, Oxford 2017, 52–71.

Zachhuber J., The Historical Turn, w: The Oxford Handbook of Nineteenth Century Christian Thought, eds. J. Rasmussen, J. Wolfe, J. Zachhuber, Oxford 2017, 52–71.

Zachhuber J., Theology as Science in Nineteenth-Century Germany: From F.C. Baur to Ernst Troeltsch, Oxford 2012 (Changing Paradigms in Historical and Systematic Theology).

Pobrania

Opublikowane

2019-08-31

Podobne artykuły

1-10 z 93

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.