Chrystocentryczny wymiar antropologii Hansa Ursa von Balthasara

Autor

  • Andrzej Jastrzębski Uniwersytet Świętego Pawła w Ottawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3571

Słowa kluczowe:

von Balthasar, antropologia, misja, odkupienie, świętość

Abstrakt

W niniejszym artykule autor nakreśla podstawowe cechy charakteryzujące rozumienie człowieka w myśli Hansa Ursa von Balthasara, według którego człowiek dochodzi do osiągnięcia prawdziwej pełni swego człowieczeństwa jedynie poprzez przyjęcie łaski odkupienia wysłużonej mu przez Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa, które jest pierwotnym zadaniem człowieka odkupionego, jest w swej istocie przyjęciem i wypełnieniem otrzymanej od Boga Ojca życiowej misji. Przyjęcie tej misji i życie nią pozwala człowiekowi dotrzeć do pełni prawdy o sobie, tj. zrozumienia oraz przyswojenia swojej najgłębszej tożsamości jako bytu. Dalszą konsekwencją tego procesu jest dla człowieka jego spełnienie, a w końcu także osobista świętość. Ważnym kontekstem tego procesu jest modlitwa
kontemplacyjna.

Biogram autora

  • Andrzej Jastrzębski - Uniwersytet Świętego Pawła w Ottawie

    Andrzej Jastrzębski OMI (ORCID: 0000-0003-2637-7706) – dr hab. prof. USP, od 1999 roku prezbiter, teolog, filozof, absolwent studium psychoterapii i poradnictwa psychologicznego dla duchowieństwa KUL, dr filozofii KUL, licencjat z teologii duchowości KUL. Wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w interdyscyplinarnym programie STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest) w Rzymie, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie na Uniwersytecie Świętego Pawła w Ottawie oraz w Podyplomowym Studium Duchowości KUL. Autor kilku książek oraz wielu artykułów i wystąpień w kontekście integralnego ujęcia człowieka w teologii, filozofii, psychologii, psychiatrii oraz
    psychoterapii. E-mail: andrzej.jastrzebski@oblaci.pl.

Bibliografia

Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, przekł. L. Rutkowska, Warszawa 1982.

Budzik S., Dramat odkupienia, Tarnów 2007.

Cirelli A., Facing the Abyss: Hans Urs von Balthasar’s reading of Anxiety, „New Blackfriars” 91 (2011) Issue 1042, p. 705–723.

De Maeseneer Y., Retrieving the Spiritual Senses in the Wake of Hans Urs von Balthasar, „Communio Viatorum” 55 (2013) no. 3, p. 276–290.

Evdokimov P., Kobieta i zbawienie świata, przekł. E. Wolicka, Poznań 1991.

Harrison V.S., Homo Orans: von Balthasar’s Christocentric Philosophical Anthropology, „The Heythrop Journal” 40 (1999) Issue 3, p. 280–300.

Harrison V.S., Personal Identity and Integration: Von Balthasar’s Phenomenology of Human Holiness, „The Heythrop Journal” 40 (1999) Issue 4, p. 424–437.

Jastrzębski A., Inspiracje teologii Hansa Ursa von Balthasara, „Filozofia Chrześcijańska” 13 (2016), p. 121–134.

King J.S., Shea C.M., The role of Nikolai Berdyaev in the early writings of Hans Urs von Baltasar: A contribution to the question of Balthasar’s appropriation of sources, „Journal for the History of Modern Theology / Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte” 21 (2014) Issue 2, p. 226–257.

Nowak A.J., Psychologia eklezjalna. Lublin 2005.

Piotrowski E., Toedramat, Kraków 1999.

Pyc M., Chrystus Piękno – Dobro – Prawda, Poznań 2002.

Sawicki B., Ekspresja jako spotkanie chrystologii i antropologii, Tyniec 2019.

Stinissen W., Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi, tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań 2000.

Balthasar H.U. von, Epilog, przekł. J. Zychowicz, Kraków 2010.

Balthasar H.U. von, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Band I. Schau der Gestalt, Einsiedeln 1961.

Balthasar H.U. von, My Work in Retrospect, ed. K. Hamilton, San Francisco 1993.

Balthasar H.U. von, Prayer, ed. A.V. Littledale, London1961.

Balthasar H.U. von, The Glory of the Lord, vol. 1: Seeing the Form, ed. E. Leiva-Meriikakis, San Francisco 1983.

Balthasar H.U. von, Theo-Drama: Theological Dramatic Theory III. Dramatis Personae: Persons in Christ, ed. G. Harrison, San Francisco 1992.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-30

Podobne artykuły

1-10 z 57

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.