A Particle of Amazement Which Will Become the Essence of Eternity. The Meaning of Friendship in the Life and Thought of Saint John Paul II

Filip De Rycke

Abstrakt


Przyjaźnie z ludźmi odegrały ważną rolę w życiu świętego Jana Pawła II. W swoich rozważaniach na temat przyjaźni papież opracowuje kategorie tomistyczne z perspektywy personalizmu. Według papieża Wojtyły przyjaźń jest swoistą formą czystej miłości. Wśród przyjaciół rozwija się głęboka jedność, która jest obrazem Trójjedynego Boga i ­antycypacją wiecznej komunii świętych.

Słowa kluczowe


miłość; czystość; Akwinata; communio personarum

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Buttiglione R., La pensée de Karol Wojtyla, Paris 1984.

John Paul II, Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body. Translation, Introduction, and Index by Michael Waldstein, Boston 2006.

John Paul II/Karol Wojtyła, In God’s Hands. The Spiritual Diaries 1962–2003, London 2017.

Kupczak J., Destined for Liberty. The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyła/John Paul II, Washington DC 2000.

Półtawska W., Journal d’une amitié. La famille Półtawski et Karol Wojtyła. Avec quarante-six lettres inédites de Jean-Paul II, Paris 2011.

The Space of the Word. The Literary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II, eds. Z. Zarębianka, J. Machniak, Cracow 2011.

Weigel G., The End and the Beginning. Pope John Paul II – The Victory of Freedom, the Last Years, the Legacy, New York 2010.

Weigel G., Witness to Hope. The Biography of Pope John Paul II, New York 2001.

Wojtyła K., Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia (Sentieri dell’amore 2), Siena 2014.

Wojtyla K., I miei amici, Roma 1990 (Supplement to Il Sabato, n° 20 19/5/1990).

Wojtyla K., Love and Responsibility, San Francisco 1993.
Copyright (c) 2020 Filip De Rycke