Tożsamość kapłańska według Jana Pawła II

Jerzy Swędrowski

Abstrakt


Tajemnica powołania jest zawsze odczytaniem relacji, w której sam Bóg zwraca się do człowieka i oczekuje od niego wspaniałomyślnej odpowiedzi. To spotkanie i dialog jest rodzeniem ku wspólnocie wiary, która obejmuje ludzi otwartych na realizm codziennej rzeczywistości i na wieczność Bożych przeznaczeń. Dar kapłaństwa służebnego staje się szczególnym narzędziem dla Kościoła, w którym głoszenie słowa i sprawowanie sakramentów wiodą do autentycznego i osobistego spotkania z Bogiem. Kapłan odpowiadając na wezwanie do służby Bożej, aby nieść Kościołowi skarb w „glinianym naczyniu” swojej egzystencji, staje się świadkiem wierności. W sakramencie święceń zostaje wyposażony, aby umiejętnie i skutecznie dzielić się „darem i tajemnicą”, w których dokonuje się osobiste spotkanie z Bogiem i w nowy sposób rodzi się odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła. Doświadczenie miłości i miłosierdzia bierze się z Eucharystii, która jest centrum życia kapłańskiego. To tutaj znajdzie się zaspokojenie ludzkich pragnień i umocnienie w sytuacjach kryzysowych. Kapłan rozwija się i umacnia na drodze miłości do Kościoła; na drodze naśladowania Chrystusowej Matki.


Słowa kluczowe


kapłaństwo; Eucharystia; wspólnota; Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambaum J., Tożsamość kapłana, w: Kapłaństwo, Poznań 1988, s. 209–223.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 2, Kraków 2007, s. 325–417.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 2005, s. 70.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 2, Kraków 2007, s. 233–275.

Jan Paweł II, List apostolski Dominicae cenae o tajemnicy i kulcie Eucharystii do kapłanów na Wielki Czwartek 1980 roku, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Kraków 2007, s. 911–928.

Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine, Kraków 2004.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1983 roku, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Kraków 2007, s. 935–939.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Kraków 2007, s. 947–955.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1988 roku, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Kraków 2007, s. 963–969.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2004 roku, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Kraków 2007, s. 1042–1045.

Jan Paweł II, Orędzie na XIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 1982 r., w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 4, Kraków 2007, s. 582–584.

Jan Paweł II, Orędzie na XLII Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 2005 r., w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 4, Kraków 2007, s. 667–669.

Jan Paweł II, Orędzie na XXXIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 1999 r., w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 4, Kraków 2007, s. 642–646.

Jan Paweł II, Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 2001 r., w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 4, Kraków 2007, s. 651–655.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.

Łysień L., Indywidualizm, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 198–203.

Migut B., Kapłaństwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. B. Migut, Lublin 2000, k. 715–718.

Siwek G., Kaznodzieja jako świadek, w: Sługa słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 83–108.

Struzik Z., Wartość słowa u Jana Pawła II, w: Słowo we współczesnej kulturze, Warszawa 2009, s. 107–128.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłum., red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 104–166.

Świerzawski W., Kaznodzieja jako mystagog, w: Sługa słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 109–118.

Zawada S., Kapłaństwo, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 251–255.
Copyright (c) 2020 Jerzy Swędrowski