Pielgrzymka jako pozalekcyjna forma katechezy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.28108

Słowa kluczowe:

katecheta, katecheza szkolna, Kościół, pielgrzymka, sanktuarium, słowo Boże, uczeń, wspólnota

Abstrakt

Artykuł przedstawia pielgrzymowanie jako pozalekcyjną formę katechezy oraz związane z nią wzrastanie uczniów do świętości. Ruch pielgrzymkowy składa się z trzech podstawowych elementów: człowieka, przestrzeni i sacrum. Warunki do uświęcenia stwarza przestrzeń pielgrzymkowa, ale najważniejszy jest człowiek, który podejmuje trud wędrówki. To od niego przede wszystkim zależy, czy otworzy się na świętość, podda się działaniu Boga. Sanktuarium, które jest celem trudu pielgrzyma, wyraża szczególną obecność Boga i tajemnicę Jego działania w czasie, ukrytą pod różnymi znakami historii. Dostrzeżenie i rozpoznanie tych prawd w sposób naturalny wyzwala w duszy pielgrzyma zdumienie i uwielbienie.

Bibliografia

Benedykt XVI, Przemówienie w katedrze Santiago de Compostela, 6.11.2010, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty (04.03.2019).

Goliszek P., Katechetyczne funkcje pielgrzymki maturzystów, „Roczniki Pastoralne-Katechetyczne” 59 (2012) nr 4, s. 207–225.

Gołąbek E., Modlitwa młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne, Wrocław 2006.

Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wrocław 1998.

Jackowski A., Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Bulla Incarnationis Misterium, https://kosciol.wiara.pl/doc/491156 (08.02.2023).

Jan Paweł II, List na uroczystość 3-go Maja 1996, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 17 (1996) nr 6, s. 48.

Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia, Poznań 1999.

Jusiak R., Pielgrzymka jako element życia religijnego w Polsce, „Chrześcijanin w Świecie” 12 (1980) nr 7–8, s. 58–66.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Poznań 2002.

Marek Z., Biblia w katechetycznej posłudze Słowa, Kraków 1998.

Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, red. G. O’Collins, E. G. Farrugia, Kraków 2002.

Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, red. M. Ostrowski, Kraków 2003.

Ostrowski M., Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą, Kraków 2005.

Przygoda W., Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym, „Homo Dei” 61 (1993) nr 3, s. 78–89.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 150

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.