Śpiewy podczas mszy świętej z udziałem dzieci

Autor

  • Wojciech Kałamarz Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2295

Słowa kluczowe:

msza święta z udziałem dzieci, liturgiczne pieśni dla dzieci, pieśń liturgiczna, piosenka religijna

Abstrakt

Pieśń podczas mszy świętej jest integralną częścią liturgii. Nie może być traktowana jedynie jako upiększenie, oprawa, dobierany według własnego uznania dodatek. W liturgii nie ma miejsca na piosenki religijne. W doborze pieśni nie należy kierować się jednostkowymi gustami uczestników liturgii, tak księży, jak i np. animatorów. Pieśni bowiem liturgiczne są pełnoprawnymi i uregulowanymi przez Kościół sposobami oddawania czci Bogu i uświęcenia wiernych. Dotyczy to także pieśni dla dzieci. W ich doborze winniśmy się kierować zatwierdzonymi przez biskupa diecezjalnego śpiewnikami, możliwościami muzycznymi i intelektualnymi najmłodszych, ale także celami wychowawczymi, formującymi dzieci do dojrzałego uczestnictwa w liturgii wraz z całą wspólnotą Kościoła. Liturgii nie należy infantylizować czy też trywializować, a przez włączanie piosenek – profanować. Liturgia ma swoją godność, świętość, którą należy uszanować także poprzez korzystanie z godnego repertuaru.

Biogram autora

  • Wojciech Kałamarz - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie
    Wojciech Kałamarz CM – prezbiter ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, absolwent Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Wykładowca muzyki kościelnej w ITKM w Krakowie. Duszpasterz w parafii NMP z Lourdes w Krakowie. Redaktor naczelny 41. wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego. Autor wielu publikacji i kompozytor licznych dzieł muzycznych. Laureat nagród kompozytorskich i nagrody muzykologicznej.

Bibliografia

Bilski Ł., Msza Święta z udziałem dzieci wyzwaniem dla współczesnej muzyki liturgicznej – spostrzeżenia organisty parafialnego, w: Cantare amantis est, red. W. Hudek, P. Wiśniewski, Lublin 2015, s. 380–388.

Blachnicki F., Piosenka religijna a ewangelizacja, w: „Katecheta” 1970, nr 14, s. 195–199.

Kałamarz W., Ciebie, Boga, wysławiamy, „Przewodnik Katolicki” (2012) nr 46, s. 22–23.

Kałamarz W., Muzyka u misjonarzy, Kraków 2009.

Kałamarz W., Sakralność religijnej kontrafaktury świeckich utworów, „Pro Musica Sacra” (2013) nr 11, s. 67–110.

Kałamarz W., Śpiewy religijne w liturgii Kościoła, w: Philosophiæ & Musicæ, red. R. Darowski, Kraków 2006, s. 381–420.

Kierska­‑Witczak M., Projekt regulaminu konkursu na śpiew liturgiczny z przeznaczeniem na Mszę św. z udziałem dzieci i młodzieży, „Musica Liturgica” Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (2011) nr 6, s. 19–22.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997, s. 82–90.

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach, 2014, http://episkopat.pl/wskazania­‑episkopatu­‑polski­‑dotyczace­‑liturgii­‑mszy­‑swietych­‑sprawowanych­‑w­‑malych­‑grupach­‑i­‑wspolnotach/ (12.01.2016).

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, 2005, http://dsorzeszow.pl/files/Wskazania_Episkopatu_Polski_Nowe_wydanie_Mszal­‑Rzymski.pdf (12.01.2016).

Konferencja Episkopatu Polski, Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w związku z dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci, http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=247 (12.01.2016).

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci, http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=97#id=296 (12.01.2016).

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum, nr 62, w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2008, s. 111–113.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Poznań 2004.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, wyd. 2, Poznań 2013.

Pawlak I., Muzyka liturgiczna służebnicą kerygmy, w: Liturgia i przepowiadanie, red. W. Przyczyna, Kraków 2010, s. 209–220.

Pawlak I., Program nauczania muzyki kościelnej w seminariach duchownych w Polsce, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 25 (1972) nr 4–5, s. 257–264.

Program nauczania śpiewu w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce, „Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej” (1963) nr 9–12, s. 248–254.

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, przekł. J. Zychowicz, Kraków 1999.

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, wyd. 41, red. W. Kałamarz, Kraków 2015.

Skop G. M., Śpiew i muzyka w Mszach z udziałem dzieci, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1977) nr 2–3, s. 135–145.

Tomala B., Wykorzystanie dostępnego repertuaru śpiewów liturgicznych (z uwzględnieniem Mszy św. z udziałem dzieci), „Musica Liturgica” Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (2011) nr 6, s. 40–42.

Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-07

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 171

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.