Rola dyscypliny prawa kanonicznego w liturgicznej formacji wiernych Kościoła katolickiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.27308

Słowa kluczowe:

prawo kanoniczne, prawo liturgiczne, prawo rzymskie, ordo, msza święta, liturgia, formacja

Abstrakt

W celu ukazania roli prawa kanonicznego w liturgicznej formacji wiernych autor podejmuje interdyscyplinarną refleksję (filozofia, teologia, nauki prawne) nad rozumieniem prawa. Analizując dotychczasowe definicje prawa kanonicznego i liturgicznego, zauważa pozytywistyczne podejście w tej dziedzinie. Następnie, na bazie metafizyki i tomizmu proponuje inne spojrzenie na prawo, prawo kanoniczne i prawo liturgiczne. W kościelnej kulturze prawnej dostrzega także obecność prawa rzymskiego. Prawna formacja wiernych, oparta na takich fundamentach, pozwoli na głębsze rozumienie i lepsze przeżywanie przez nich liturgii.

Biogram autora

  • Viktoriya Semenova - Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie

    Viktoriya Semenova — magister prawa, magister pedagogiki, licencjat prawa kanonicznego. Wykłada na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. P. Dragomanowa oraz w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie. Doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (nauki prawne)  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Bibliografia

Corpus Iuris Canonici. Decretum Gratiani, Pars Prior, Excerptum Æ. Friedberg, 1879, Romae 2007.

Cuva A., Diritto liturgico, w: Nuovo Dizionario di Liturgia, a cura di D. Sartore, A. M. Triacca, Cinisello Balsamo (Milano) 1988.

Del Pozzo M., La dimensione giuridica della Liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del Mistero pasquale, Milano 2008.

Del Pozzo M., La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa, Roma 2013 (Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di Diritto Canonico. Subsidia Canonica, 9).

Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2008.

Dvoretskyi Y. Kh., Latynsko-russkyi slovar, Moskva 1986.

Franciszek, List apostolski Desiderio desideravi.

Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999.

Geroza L., Interpretacja prawa w kościele. Zasady, wzorce, perspektywy, Kraków 2003.

Jabłońska-Bonca J., Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1996.

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań–Warszawa–Lublin 1958.

Krukowski J., Prawo kanoniczne, w: Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin 2019, kol. 2207–2211.

Muras Z., Podstawy prawa, Warszawa 2019.

Scandelli M., Il diritto liturgico. Per un’efficacia della partecipazione ecclesiale al „Misterio di cristo”, Città del Vaticano 2020.

Semenova V., Yurydychni aspekty chytannia znakiv, „Verbum” 61 (2020), https://www.verbum.com.ua/01/2020/learning-to-read/jurist-signs/ (12.03.2023).

Słowikowska A., Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin 2014.

Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego: Teoria prawa kanonicznego, Warszawa 2001.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium.

Wenz W., Przedmowa. Prawo liturgiczne na straży ważności i godziwości ministerialnego posługiwania w Kościele łacińskim, w: M. Kołodziej, Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Wrocław 2019, s. 11–19.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 78

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>