Modlitwa liturgiczna jako szkoła formacji wiernych w tradycji Kościołów syro-malankarskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.27302

Słowa kluczowe:

liturgia, formacja liturgiczna, Kościół syro-malankarski, tradycja zachodnio-syryjska, Indie

Abstrakt

Liturgia Kościoła, będąc pierwszym miejscem teologicznym, jest ze swej natury przestrzenią formacji wiernych. Zarówno teksty liturgiczne, jak i wszystkie inne elementy składowe celebracji powinny być nie tylko wyrazem sprawowanego kultu, ale także mają kształtować wiernych zarówno teologicznie jak i moralnie. W niniejszym artykule ukazana została formacyjna rola, jaką spełnia liturgia w tradycji Kościołów syro-malankarskich. W kolejnych częściach studium czytelnik zaznajomi się z zarysem historycznym tradycji syro-malankarskiej, z ogólnymi założeniami formacji liturgicznej oraz z przykładami formacyjnej roli omawianej liturgii.

Biogram autora

  • Mateusz Rafał Potoczny - Uniwersytet Opolski

    Ks. Mateusz Rafał Potoczny – dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego i dziekan Wydziału Teologicznego, pracownik Katedry Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, liturgista i orientalista.

Bibliografia

Alexopoulos S., Johnson M. E., Introduction to Eastern Liturgies, Collegeville 2022.

Capizzi C., Lavenant R., Giacobbe (Giacomo) Baradeo o Baradai, w: Dizionario Enciclopedico dell’Oriente Cristiano, ed. by E. G. Farrugia, Roma 2000, s. 339–340.

Chediath G., The Malankara Catholic Church, Kottayam 2003.

Connolly R. H., The Liturgical Homilies of Narsai, Cambridge 1909.

Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, Kraków 2000.

George M. P., West Syriac Musical Tradition of the Beth Gazo’ in India, Kottayam 2012.

Jacobus Sarugensis, Homiliae Selectae, t. 1–3, oprac. P. Bedjan, Parisiis 1905–1908.

Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne, Kraków 2021.

John Paul II, Address to the Bishops of the Syro-Malankara Church of India on their „Ad Limina” Visit, Città del Vaticano, 13.05.2003, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/2003/may/documents/hf_jp-ii_spe_20030513_syro-malankara-church.html (31.12.2022).

Kanjiramukalil S., Ecclesial Identity of the Malankara Catholic Church, Kottayam 2002.

Koonammakkal T., The Church in the Churches: A Syriac Ecclesiology, Kuravilangad 2018.

Kopeć J. J., Formacja liturgiczna, czyli mistagogia w liturgii i przez liturgię, „Liturgia Sacra” 3–4 (1996) nr 2, s. 23–38.

Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006.

O’Collins G., Farrugia E. G., Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, Kraków 2002.

Pallath P., La Chiesa cattolica in India, Roma 2003.

Panicker G., St. Thomas in India According to Jacob of Sarug, „The Harp” 2 (1989), s. 59–64.

Petrazzini M. L., Formazione liturgica, w: Liturgia, a cura di D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001, s. 828–845.

Podipara P. J., Hindu in Culture, Christian in Religion and Oriental in Worship, „Ostkirche Studien” 8 (1959), s. 82–104.

Potoczny M. R., Celebracje wielkiego tygodnia tradycji zachodniosyryjskiej w Kościele Syromalankarskim w Indiach, „Teologia i Człowiek” 41 (2018) nr 1, s. 139–157.

Potoczny M. R., Kościół dla wybranych? O specyfice indyjskich chrześcijan knānāya, „Teologia i Człowiek” 28 (2014) nr 4, s. 237–257.

Strothmann W., Jakob von Sarug. Drei Gedichte über den Apostel Thomas in Indien, Wiesbaden 1976.

Taft R., Ponad Wschodem i Zachodem. Problemy rozumienia liturgii, Kraków 2014.

Takso d-Qurobo, Kottayam 2014.

Vaidyan M., Liturgy and Spiritual Practices, https://mosc.in/the_church/liturgy/liturgy-and-spiritual-practices (29.12.2022).

Varghese B., Holy Week Celebrations in the West Syrian Church, w: Hebdomadae sanctae celebratio. Conspectus historicus comparativus, oprac. A. G. Kollamparampil, Roma 1997, s. 165–186.

Vysanethu P., Musicality makes the Malankara Liturgy Mystical, Kottayam 2004.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-30

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>