Formacja liturgiczna wiernych świeckich w prałaturze Opus Dei

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.27301

Słowa kluczowe:

formacja liturgiczna, świeccy, Opus Dei, św. Josemaría Escrivá de Balaguer

Abstrakt

Formacja wiernych świeckich Prałatury Opus Dei jest ściśle powiązana z jej celami, czyli promowaniem powszechnego powołania do świętości i uświęcania się przez pracę. Punktem odniesienia, poza nauczaniem Magisterium, zawsze jest nauczanie Założyciela Opus Dei. W jej centrum znajduje się formacja do prawidłowego przeżywania sakramentu eucharystii. Świeccy są w tym celu formowani zarówno poprzez wykłady i pogadanki, poprzez codzienną praktykę Mszy Świętej, a także poprzez zwyczaje eucharystyczne, jak również poprzez rozważanie tekstów liturgicznych.

Biogram autora

  • Kazimierz Ginter - Pontificia Università della Santa Croce

    Ks. Kazimierz Ginter – ur. w Warszawie 17.01.1969 roku, profesor historii Bizancjum i historii liturgii na Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie, członek Opus Dei, teolog, historyk bizantynista, wykładowca historii liturgii i historii Bizancjum. Zainteresowania naukowe: historia liturgii, wpływ kultury antycznej na rozwój chrześcijaństwa, teologia historii, oraz informatyczne zastosowania w historii i teologii.

Bibliografia

Baura E., Finalità e significato dell’erezione di una prelatura personale, w: Studi sulla prelatura dell’Opus Dei: a venticinque anni dalla costituzione apostolica „Ut sit”, a cura di E. Baura, Edizioni Santa Croce, Roma 2008, s. 35–67.

Casciaro J. M., Vale la pena. Tres años cerca del Fundador del Opus Dei: 1939–1942, Rialp, Madrid 1998.

Escrivá de Balaguer J., Camino: Edición crítico-histórica, a cura di P. Rodríguez, Rialp, Madrid 2004.

Escrivá de Balaguer J., Droga, tłum. z hiszp. J. Jarco, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1998.

Joannes Paulus II, Constitutio Apostolica „Ut Sit”, „Acta Apostolicae Sedis” (1982), s. 423–425, tłum. polskie: https://opusdei.org/pl-pl/article/konstytucja-apostolska-ut-sit/ (07.10.2022).

Llanes J. L., Iglesia en el mundo: la secularidad de los miembros del Opus Dei, w: P. Rodríguez, F. Ocáriz, J. L. Illanes, El Opus Dei en la Iglesia: introducción eclesiológica a la vida y el apostolado del Opus Dei, Rialp, Madrid 2014, s. 195–293.

Miralles A., San Josemaría y la liturgia: una aproximación sobre los años anteriores al concilio, w: San Josemaría e il pensiero teologico: atti del convegno teologico, Roma, 14–16.11.2013, a cura di J. López Díaz, vol. 2, Edizioni Santa Croce, Roma 2015, s. 27–37.

O’Callaghan P., La missione della Prelatura dell’Opus Dei, w: Studi sulla prelatura dell’Opus Dei: a venticinque anni dalla costituzione apostolica „Ut sit”, a cura di E. Baura, Edizioni Santa Croce, Roma 2008, s. 89–108.

Ocáriz F., La prelatura dell’Opus Dei: apostolato „ad fidem” ed ecumenismo, w: E. Baura, Studi sulla prelatura dell’Opus Dei: a venticinque anni dalla costituzione apostolica „Ut sit”, Edizioni Santa Croce, Roma 2008, s. 109–126.

Vázquez de Prada A., Założyciel Opus Dei: życie Josemaríi Escrivy, t. 3: Boże drogi na ziemi, tłum. P. Skibiński, Wydawnictwo M, Księgarnia św. Jacka, Kraków 2006.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 239

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>