Od znaków czasu do czasu znaków. Teologiczne mankamenty nauczania ks. Dominika Chmielewskiego w Kecharitomene

Autor

  • Sebastian Wiśniewski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3985

Słowa kluczowe:

wątpliwości teologiczne, protologia, eschatologia, demonizacja rzeczywistości

Abstrakt

W artykule wskazane zostały pewne wątpliwości teologiczne, jakie nasuwają się podczas lektury książki ks. Dominika Chmielewskiego zatytułowanej Kecharitomene. Omawiana książka cieszy się zainteresowaniem wielu katolików w Polsce. Literatura religijna zajmuje ważne miejsce w formacji religijnej osób wierzących. Dobrze się dzieje, jeśli katoliccy autorzy dążą do wyjaśniania nauki Kościoła. Tymczasem treść prezentowanej publikacji nie jest wolna od pewnych kłopotliwych zwrotów i twierdzeń, które mogą ukierunkować czytelnika na meandry teologii.

Biogram autora

  • Sebastian Wiśniewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Sebastian Wiśniewski OMI – doktor nauk teologicznych (UPJPII 2012), logopeda (UAM 2015), absolwent polonistyki w zakresie retoryki (UJ 2008), autor i redaktor publikacji książkowych, artykułów naukowych i kazań. Od 2010 roku wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszar badań: kaznodziejstwo, problem wiary głoszonej i przeżywanej, wiara i nawrócenie, doskonałość chrześcijańska, skuteczność głoszonego orędzia.

Bibliografia

Bartosik G.M., Duch Święty a pośrednictwo Matki Bożej według św. Maksymiliana M. Kolbego, http://ptm.rel.pl/czytelnia/artykuly/44-duch-swiety-a-posrednictwo-matki-bozej-wedlug-sw-maksymiliana-m-kolbego.html (31.12.2020).

Chmielewski D., Kecharitomene. Odkryj Jej niesamowity sekret i wejdź w swoje przeznaczenie!, Zielonka 2019.

Chmielewski D., Koniec czasów, https://www.youtube.com/watch?v=peGSO5gixy0 (4.01.2021).

Chmielewski D., Znaki czasu, https://www.youtube.com/watch?v=GuCDY41M3lQ (4.01.2021).

Dereń E., Polański E., Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2008.

https://grymuar.granica-pbf.pl/Upadłe_Anioły (3.09.2020).

https://www.gosc.pl/doc/1010995.Wspolnota-Blogoslawienstw-wyjasnia-i-przeprasza (31.08.2020).

https://wyobraznia.fandom.com/pl/wiki/Aniołowie_(rasa) (3.09.2020).

Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html (4.09.2020).

Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Maryja, Kraków–Ząbki 1999.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kolbe M.M., Wybór pism, red. J.R. Bar, Warszawa 1973.

Mormonizm, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mormonizm (4.01.2021).

Murziński P., Zmiany klimatyczne a znaki końca czasów… Nowa światowa religia…, https://www.youtube.com/watch?v=Ptqyn30ySb4 (4.01.2021).

Murziński P., Znaki czasów, https://www.youtube.com/watch?v=kZ4xNo6wIxY (4.01.2021).

Napiórkowski S.C., O właściwe miejsce Bogarodzicy w pobożności katolickiej. Pytania o hierarchię prawd, w: Maryja w tajemnicy Chrystusa, red. Napiórkowski S.C., Niepokalanów 1997, s. 187–197.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań–Warszawa 1980.

Pismo Święte Starego Testamentu, t. 1: Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału. Komentarz, oprac. S. Łach, Poznań 1962.

Pius XII, Munificentissimus Deus, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, nr 101–105, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań [b.r.w.], s. 276–278.

Skwarczyński A., Cała rozmowa, https://www.youtube.com/watch?v=PV07lcZttmw (4.01.2021).

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań [b.r.w.], s. 830–987.

Szymik J., Topika teologiczna wczoraj i dziś, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 23/24 (1990–1991), s. 157–164.

Św. Grzegorz Wielki, Homilia 34, 8–9, w: Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. 4, Poznań 1988, s. 1217–1218.

Święta Kongregacja Nauki Wiary, Informacja na temat pism i działalności pani Vassuli Ryden, Watykan, 6.10.1995, AAS 88 (1996), s. 956–957, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19951006_ryden_pl.html (4.01.2021).

Święta Siostra Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, https://www.faustyna.pl/Dzienniczek/Dzienniczek.php?token=1609777320yDFP6N3YpEOAMZjmN#p=I (4.01.2021).

Terlikowski T., Mormoni jako chrześcijanie?, https://www.ekumenizm.pl/article.php?story=20050606130127562&story=20050606130127562 (4.01.2021).

Walton J.H., Mattews V.H., Chavalas M.W., Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii hebrajskiej, Warszawa 2005.

Pobrania

Opublikowane

2021-08-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 56

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.