Organy na znaczkach Poczty Watykańskiej

Autor

  • Jan Józef Janicki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1123

Słowa kluczowe:

organy, Luca Biagi, Benedykt XVI, znaczek pocztowy, Poczta Watykańska, Bazylika św. Piotra, Bazylika św. Jana na Lateranie

Abstrakt

Poczta Watykanu wydała w 2014 roku dwa znaczki poświęcone organom, które w liturgii Kościoła łacińskiego są tradycyjnym instrumentem muzycznym, potęgującym wzniosłość kościelnych obrzędów. Jeden ze znaczków przedstawia organy z Bazyliki św. Jana na Lateranie, które zbudował organmistrz Luca Biagi (1548–1608), a drugi pokazuje organy z Bazyliki św. Piotra na Watykanie, zbudowane przez firmę Tamburini w 1974 roku.
Autor artykułu komentuje rolę i znaczenie organów słowami papieża Benedykta XVI, które ojciec święty wypowiedział, poświęcając organy (nazwane jego imieniem) w Starej Kaplicy w Ratyzbonie w dniu 13 września 2006 roku. Papież stwierdził m.in., że organy, które zawsze i słusznie były nazywane „królem” wszystkich instrumentów, zgodnie ze swym przeznaczeniem mają służyć chwaleniu Boga i umacnianiu wiary.

Biogram autora

Jan Józef Janicki - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jan Józef Janicki – ur. 1946 w Słomnikach. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (1964-1970) i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1971–1972). Doktorat w Pontificio Istituto Liturgico w Rzymie (1977); habilitacja w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1992/1993); docent w Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie (1995); profesor nadzwyczajny PAT – Kraków 2000; profesor tytularny (belwederski) nauk teologicznych – Warszawa 2004; profesor zwyczajny nauk teologicznych (stanowisko) – Kraków 2011.
Autor ponad 200 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz paru książek: Le orazioni „super oblata” del ciclo „de Tempore” secondo il „Missale Romanum” di Paolo VI. Avviamento ad uno studio critico-teologico, Romae1977; Liturgia poświęcenia pól, Lublin 1989; Misterium Paschalne w Mszale Rzymskim Pawła VI, Warszawa 1992; Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa 1993; „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej, Poznań 1993; U początków liturgii Kościoła, Kraków 2002; Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków 2003 i 2007 (II wyd.); Święci chwałą Krakowa, Kraków 2010 i 2012 (II wyd.); Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011.

Bibliografia

Benedykt XVI, 13 września – Ratyzbona. Wszystko ku chwale Boga. Uroczystość poświęcenia organów w Starej Kaplicy, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 27 (2006) nr 11, s. 31n.

Chrostowski W., Papież Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978–1990, Warszawa 1991.

Chrostowski W., Filatelistyka – środkiem ewangelizacji współczesnego świata, [w:] Polski Związek Filatelistyczny, Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Totus Tuus – Kielce’ 91”, Kielce 1991, s. 8–10.

Janicki J. J., Święci chwałą Krakowa, Kraków 2010, Kraków 20122.

Janicki J. J., Królowa Jadwiga w filatelistyce, „Analecta Cracoviensia” 29 (1997), s. 519–552.

Michalak B., Archanioł Gabriel –patron pocztowców i filatelistów, „Filatelista” 50 (2003) nr 1, s. 9n.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium.

UFN. Ufficio Filatelico e Numismatico. Governatorato Città del Vaticano, 20 Maggio 2014. Europa 2014 „Gli strumenti musicali”, Bozzetti–Esquisses–Sketches–Entwürfe–Bocetos, s. 1–6.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy