Chorałowe „Ordinarium” w nowej odsłonie – przykłady wykorzystania gregoriańskich melodii „Ordinarium Missae” w liturgicznych kompozycjach XX i XXI wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2002

Słowa kluczowe:

Chorałowe Ordinarium, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, kompozycje chóralne

Abstrakt

W dokumentach z zakresu prawodawstwa muzyki liturgicznej Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego znaleźć można przypomnienie, iż Kościół uznaje prymat chorału gregoriańskiego, dopuszczając jednocześnie inne rodzaje śpiewu, zwłaszcza polifonię. Zaleca się jednak, aby w Ordinarium Missae nie wyłączać całkowicie ludu od udziału w śpiewie. Realizacja wszystkich tych wskazań w praktyce może okazać się nieco problematyczna. Pewną podpowiedzią, jak w wykonywanie Ordinarium zaangażować zarówno lud, jak i chór wielogłosowy, mogą stanowić przykładowe kompozycje Wolframa Menschicka, ks. Zdzisława Bernata czy też Katarzyny Danel.

Biogram autora

  • Szymon Bajon - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

    Rev. Szymon Bajon – born on April 2nd, 1985, in Leszno, Poland. In the years 2005–2011, he studied theology in the Faculty of Theology of the Adam Mickiewicz University in Poznań and completed his priestly formation at the Archbishop Seminary in Poznań. He took holy orders on May 26th, 2011. In the years 2013–2018, he studied choral conducting under Professor Przemysław Pałka at the I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań. He was granted the Master of Art degree after the defense exam of a thesis titled Ewokacyjne “Lux aeterna” Wolfganga Amadeusza Mozarta [Wolfgang Amadeus Mozart’s Evocative Lux aeterna]. Member of the Polish Association of Church Musicians [Polski Związek Muzyków Kościelnych]. Reporter for Church Music in Poznań Archdiocese. Lecturer at the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań. Second conductor of Poznań Boys’ and Men’s Cathedral Choir.

Bibliografia

Filaber A., Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011.

Menschick W., Missa choralis minima, “Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” 6 (2000) nr 1 (15), s. 161–163.

Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001.

Ratzinger J., Nowa Pieśń dla Pana, Kraków 2005.

Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.

Waloszek J., Teologia Muzyki, Opole 1997.

Zając A., Chór i schola w liturgii: wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce, “Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” 6 (2000) nr 1 (15), s. 45–63.

Opublikowane

2022-11-23

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 111

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.