Mandatum rite in the 14th century “Ceremoniale et Pontificale Episcoporum” (AKKK, Ms. 11) from the Archives and Library of the Krakow Cathedral Chapter

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2107

Słowa kluczowe:

Ceremoniale et Pontificale Episcoporum, AKKK Ms.11, PL-Kk 11, Mandatum, Gregorian Chant, liturgy, Krakow

Abstrakt

The study of history and content of medieval liturgical manuscripts can reveal the ways of formation and transmission of liturgy and particular liturgical traditions existing in the Western Church before the Council of Trent. The purpose of this article is to present the formulary of Mandatum rite recorded in the 14th century pontifical Ms.11 located in the Archives of the Krakow Cathedral Chapter, and to attempt to identify its sources. The article provides the edition of the text of the rubrics and orations as well as melodic transcriptions of the chants.

Bibliografia

Amie R., Le Mandatum de Jeudi Saint XIIIe–XVIIIe siècles, “Études Gregoriennes” 29 (2001), p. 68–87.

Ceremoniale et Pontificale Episcoporum, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Ka tedralnej, Ms. 11.

Danielski W., Przedtrydenckie księgi liturgiczne pochodzenia czeskiego w bibliotekach polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 23 (1976) nr 4, p. 85–93.

Danilewicz K., Tradycja obrzędu mandatum w katedrze wawelskiej w późnym średniowieczu na podstawie rękopisów z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, w: Studia z dziejów kate dry na Wawelu, red. E. Zych, Kraków 2023, p. 81–90 (Biblioteka Kapitulna na Wawelu, 17).

Fedorowicz Sz., Ołomuniecki pontyfikał na Wawelu, „Analecta Cracoviensia” 41 (2009), p. 377–390.

Le Pontifical Romano-Germanique du Dixième Siècle, eds. C. Vogel, R. Elze, vol. 3, Vatican 1963 & 1972 (Studi e Testi, 226, 227, 269).

Lewański J., Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI–XVI w., Lublin 1999.

Podleś A., Pontyfikał Płocki z XII wieku, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Na ukowego Płockiego” 26 (1981) nr 3, p. 9–16.

Pontificale Plocense, Library of the Major Seminary in Płock, Ms EPl 11, transcription, in: Pontificale Plocense I, vol 2: Textus et in linguam Polonam translatio, eds. L. Misiarczyk, transl. J. A. Wojtczak-Szyszkowski, Pelplin 2020.

Ryś G., „Consecratio ecclesiae et animae”. Sekwencja znaków i ich rozumienie, „Biblioteka Kapitulna na Wawelu” 10 (2017), p. 25–29.

Tomaszewski J., Analiza kodykologiczna i paleograficzna Pontificale Plocense I, in: Studia nad Pontificale Plocense I, XII–XIII w., vol. 3, eds. H. Seweryniak, W. Liszewska, Pelplin 2020, p. 255–311.

Opublikowane

2023-11-03

Numer

Dział

Florilegium chorale