Miłość jako fundament życia człowieka w świetle encykliki Fratelli tutti papieża Franciszka

Autor

  • Marek Kumór Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.4188

Słowa kluczowe:

miłość, papież Franciszek, Fratelli tutti, encyklika

Abstrakt

Chrześcijańska wizja miłości, głęboko personalistyczna, stanowi fundament oraz podstawę życia człowieka. Prawdziwa miłość jest relacją osobową, ma swoje źródło w relacji między Bogiem a człowiekiem i opiera się na wzajemnym obdarowywaniu i przyjmowaniu. Wyznacza prawidłowy kierunek relacji oraz spotkań z drugim człowiekiem. Jeśli miłość stanowi centrum życia człowieka, a zarazem wskazuje na specyfikę jego powołania i posłannictwa, to nie sposób sobie wyobrazić, żeby ta fundamentalna perspektywa życiowa nie znalazła właściwego wyrazu w odniesieniu do życia społecznego. Ta miłość powinna wyrażać się w wielu postawach społecznych, nade wszystko w tych, które uznaje się za fundamentalne zasady życia społecznego. Miłość nie może sprowadzać się tylko do pięknych słów czy deklaracji, ale musi przejawiać się ona w konkretnych czynach oraz postawach. W codziennym życiu społecznym ważna jest umiejętność wcielania w życie zasad miłości. W niniejszej refleksji omówiono – w świetle encykliki Fratelli tutti papieża Franciszka – zagadnienie miłości w trzech aspektach: miłość Boga, miłość bliźniego oraz miłość społeczna.

Bibliografia

Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, Kraków 2009.

Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Kraków 2006.

Bignami B, W trosce – pokój, „L’Osservatore Romano” (2021), nr 1, s. 16–18.

Franciszek, Aby chronić prawo do pracy, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 10, s. 43–44.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Kraków 2013.

Franciszek, Bądźmy świadkami uzdrawiającej czułości Boga, „L’Osservatore Romano” (2021), nr 3, s. 16–17.

Franciszek, Bezinteresowność, solidarność i zasada pomocniczości, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 7–8, s. 14–17.

Franciszek, Blisko słabych, „L’Osservatore Romano” (2017), nr 5, s. 37–38.

Franciszek, Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 6, s. 10–11.

Franciszek, Bóg powołuje, zaskakuje, miłuje, „L’Osservatore Romano” (2019), nr 6, s. 10–11.

Franciszek, Budowanie pokoju wymaga poszanowania wolności i godności wszystkich, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 6, s. 23–24.

Franciszek, Budujcie kulturę sprawiedliwości i pokoju, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 5, s. 39–40.

Franciszek, Budujmy mosty między naszymi kulturami, „L’Osservatore Romano” (2013), nr 12, s. 26–27.

Franciszek, Darmowa i bezgraniczna miłość Boga, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 3–4, s. 50–51.

Franciszek, Dożywocie to ukryta kara śmierci, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 11, s. 37–41.

Franciszek, Ekonomia powinna być solidarna, sprawiedliwa i odważna, „L’Osservatore Romano” (2021), nr 3, s. 8–9.

Franciszek, Encyklika „Fratelli tutti”, Kraków 2020.

Franciszek, Encyklika „Laudato si’”, Kraków 2015.

Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”, Kraków 2013.

Franciszek, Ewangelia miłości i miłosierdzia, „L’Osservatore Romano” (2019), nr 12, s. 17–18.

Franciszek, Główną drogą pokoju jest dialog, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 2, s. 15–19.

Franciszek, Godność, a nie jałmużna. Przemówienie do uczestników II Międzynarodowej Konferencji na temat wyżywienia, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 12, s. 38–40.

Franciszek, Grzechy przeciwko Bogu, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 12, s. 35–37.

Franciszek, Już nie niewolnicy, lecz bracia. Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2015 r., „L’Osservatore Romano” (2015), nr 12, s. 4–8.

Franciszek, Każdy uchodźca to imię i twarz, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 12, s. 40–41.

Franciszek, Kościół bez granic matką wszystkich. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015 r., „L’Osservatore Romano” (2014), nr 10, s. 4–5.

Franciszek, Kto sprzedaje broń tym ludziom?, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 6, s. 7–8.

Franciszek, Lekcja dla świata, który szykuje wojnę, „L’Osservatore Romano” (2017), nr 11, s. 28.

Franciszek, Miłość Boga i bliźniego, „L’Osservatore Romano” (2020), nr 11, s. 40–41.

Franciszek, Miłość Boga urzeczywistnia się w miłości bliźniego, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 6, s. 49–51.

Franciszek, Miłość otwarta na wszystkich przezwycięża podziały, „L’Osservatore Romano” (2019), nr 10, s. 32–33.

Franciszek, Miłość pokonuje bariery i tworzy mosty, „L’Osservatore Romano” (2019), nr 6, s. 44–45.

Franciszek, Miłość to nie telenowela, „L’Osservatore Romano” (2017), nr 5, s. 36–37.

Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 5, s. 4–15.

Franciszek, Musimy się bronić przed kulturą odrzucenia, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 7–8, s. 28–29.

Franciszek, Nadzieja dla tych, którzy są wykluczeni i odrzuceni, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 12, s. 32–33.

Franciszek, Największe przykazanie, „L’Osservatore Romano” (2017), nr 11, s. 41.

Franciszek, Nie gaśmy nadziei migrantów, „L’Osservatore Romano” (2018), nr 1, s. 19–20.

Franciszek, Nie można tolerować dominacji rynków finansowych nad społecznościami, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 7, s. 17–18.

Franciszek, Nie obawiajmy się zawierzyć miłości i dobroci Ojca, „L’Osservatore Romano” (2017), nr 3–4, s. 43–44.

Franciszek, Nie odkładajmy na później odpowiedzi Bogu, „L’Osservatore Romano” (2021), nr 1, s. 33–34.

Franciszek, Nie traćcie nadziei na lepszy świat, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 2, s. 53–54.

Franciszek, Nie zapominajcie o ubogich, „L’Osservatore Romano” (2016), nr 2, s. 21–23.

Franciszek, Oby nie brakowało chleba i godności pracy, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 5, s. 40–41.

Franciszek, Pieniądze są pomocne, ale mogą także niszczyć, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 7–8, s. 36–37.

Franciszek, Pokój jest dziełem rąk, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 2, s. 31–32.

Franciszek, Pokój jest trwały, gdy pielęgnuje go wiele rąk, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 7, s. 11–12.

Franciszek, Pokój w świecie zaczyna się w domu, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 2, s. 38–39.

Franciszek, Pora zdobyć się na odwagę w służbie dobra. Przemówienie podczas spotkania z władzami palestyńskimi w Betlejem, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 6, s. 9–10.

Franciszek, Potrzebna jest rzeczywista reintegracja skazanego, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 7, s. 43–44.

Franciszek, Potrzebna jest zmiana postawy wobec migrantów i uchodźców, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 8–9, s. 43.

Franciszek, Przybędę, żeby zachęcać do pokojowego współżycia w waszym kraju, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 6, s. 8.

Franciszek, Przyodziani w szatę miłości, „L’Osservatore Romano” (2017), nr 11, s. 21–22.

Franciszek, Przyszłością jest pokój oparty na poszanowaniu godności i praw każdego członka społeczeństwa, „L’Osservatore Romano” (2018), nr 1, s. 23–24.

Franciszek, Styl Boga to bliskość, litość i czułość, „L’Osservatore Romano” (2021), nr 3, s. 17–20.

Franciszek, Szerzenie odradzającej miłości Boga, „L’Osservatore Romano” (2016), nr 2, s. 43–44.

Franciszek, Trzeba mieć odwagę mówić „nie” wszelkiego rodzaju korupcji i bezprawiu, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 8–9, s. 38–40.

Franciszek, Trzeba okazać serce ubogim, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 7, s. 20–21.

Franciszek, Uczmy się budować mosty, „L’Osservatore Romano” (2019), nr 12, s. 27–28.

Franciszek, Uprzedzająca miłość Boga do nas, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 7, s. 49–51.

Franciszek, W centrum procesu leczenia ma być godność człowieka chorego. Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2018 r., „L’Osservatore Romano” (2018), nr 1, s. 6–7.

Franciszek, Wartości, które nie są notowane na giełdzie, „L’Osservatore Romano” (2015), nr 12, s. 16–17.

Franciszek, Wobec godności osoby wszystko inne jest drugorzędne, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 7, s. 36–38.

Franciszek, Wojna jest szaleństwem, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 10, s. 26–27.

Franciszek, Z uchodźcami i imigrantami świata, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 2, s. 34–35.

Franciszek, Zbrodnia przeciwko ludzkości, „L’Osservatore Romano” (2014), nr 6, s. 24.

Franciszek, Żebrzący o miłość, „L’Osservatore Romano” (2019), nr 3, s. 46–47.

Franciszek, Życie jest darem miłości Boga i sprawdzianem naszej miłości, „L’Osservatore Romano” (2021), nr 2, s. 32–34.

Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, Kraków 2006, s. 399–445.

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, Kraków 2006, s. 27–62.

Jan Paweł II, List „Gratissimam sane” do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, nr 13, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Listy, Kraków 2007, s. 358–399

Jan Paweł II, Byłem upośledzony i przyszliście mi z pomocą – Anioł Pański w Osnabrüch, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 2, Warszawa 1986, s. 633– 635.

Jan Paweł II, Stawiajcie ludziom dzisiejszym przed oczy ideał miłości społecznej, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 1, Warszawa 1985, s. 139–142.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, nr 8, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 379–405.

Anderson C., Cywilizacja miłości, Kraków 2009.

Balthasar H.U. von, Wiarygodna jest tylko miłość, tłum. E. Piotrowski, Kraków 1997.

Glombik K., Miłość Boga, bliźniego i samego siebie – przykazanie i postawa, „Teologia i Moralność” 6 (2009), s. 71–90.

Kowalski J., Zaangażowanie na rzecz ubogich, w: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, red. A. Marcol, Opole 1994, s. 185–201.

Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin 1997.

Nagórny J., Wychowanie do wartości, red. K. Jeżyna, Lublin 2012.

Piegsa J., Człowiek – istota moralna. Religijne podstawy moralności. Wiara – nadzieja – miłość, t. 2, Opole 2002.

Zadykowicz T., Istota i cechy miłości chrześcijańskiej w biblijnym obrazie naśladowania Chrystusa. W poszukiwaniu fundamentu personalistycznej koncepcji miłości, „Roczniki Teologii Moralnej” (2011), nr 3, s. 39–61.

Zadykowicz T., Stworzenie jako fundament naśladowania Boga w życiu moralnym, w: Scirpturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Bóg Stwórca, red. A. Paciorek [i in.], Tarnów 2014, s. 415–428.

Pobrania

Numer

Dział

Teologia