Korespondencja Achillego Rattiego, wizytatora i nuncjusza apostolskiego w Polsce, z Ignacym Dub-Dubowskim, biskupem łucko-żytomierskim, z lat 1919–1921

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2916

Słowa kluczowe:

Achille Ratti, Ignacy Dub-Dubowski, Łuck, Żytomierz, nuncjusz, nuncjatura w Warszawie

Abstrakt

Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, cieszy się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem historyków. Należy on do wybitnych postaci w dziejach Kościoła, w tym także Kościoła w Polsce na progu niepodległości, gdzie przebywał najpierw jako wizytator, a potem nuncjusz apostolski (1919–1921). W niniejszym artykule opublikowano odnalezione listy, które Ratti skierował do biskupa łucko-żytomierskiego, Ignacego Dub-Dubowskiego. Dotyczą one spraw kościelnych, ponadto wyrażają również osobiste związki łączące nuncjusza z tym hierarchą. Odnaleziono je w jednym z antykwariatów rzymskich w 2005 r. Zostały napisane w języku łacińskim, francuskim i włoskim. Na ich podstawie przygotowano niniejszą edycję.

Bibliografia

Achilles Ratti (1918–1921), ed. S. Wilk, Acta Nuntiaturae Poloniae 57/1–7, Romae 1995–2003.

Annuario Pontificio per l’anno 1923, Roma 1923.

B[ączkowski] D., P[róchnicki] Z., Wyborca. Przewodnik obywatelsko-społeczny Polaka, Warszawa 1930.

Bednarek A., Gnatowski Jan, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. J. Bieńkowski, Lublin 1989, k. 1159.

Hyjek M., Achille Ratti – Pius XI. „Znalazłem w Polsce drugą Ojczyznę”, Białystok 2020.

I diari di Achille Ratti, vol. 1, Visitatore apostolico in Polonia (1918–1919), a cura di S. Pagano, G. Venditti, Collectanea Archivi Vaticani 93, Città del Vaticano 2013.

I diari di Achille Ratti, vol. 2, Nunzio apostolico in Polonia (1919–1920), a cura di G. Venditti, Collectanea Archivi Vaticani 94, Città del Vaticano 2013.

Jurkiewicz J., Nuncjatura Achillesa Rattiego w Polsce, Warszawa 1953.

Jurkiewicz J., Watykan a Polska w okresie międzywojennym 1918–1939, Warszawa 1958, 1960.

Kowalów W.J., Abp Ignacy Dub-Dubowski (1874–1953), „Wołanie z Wołynia” 5 (1998) nr 5, s. 37–39.

Krajewski L., Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Ignacy Dub-Dubowski i jego działalność, Łuck 1924.

Krajewski L., Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Ignacy Dub-Dubowski i jego działalność, w: Listy pasterskie ks. dr. Ignacego Dub-Dubowskiego, biskupa łuckiego i żytomierskiego, Warszawa 1927, s. 96–110.

Krasowski K., Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996.

Królikowski J., Achille Ratti (późniejszy Pius XI) w Polsce na progu niepodległości, „Wiara, Patriotyzm i Sztuka” (2021), nr 11, s. 54–60.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000.

Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio XI in Polonia (1918–1921), a cura di Q. Bortolato, M. Lenart, Città del Vaticano 2017.

Prokop K.R., Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec–Ostróg 2001.

Szelchaus J., Dub-Dubowski Ignacy, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, k. 268.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Materiały