O nuncjuszu Durinim i dyplomacji Stolicy Apostolskiej w relacjach z Polską raz jeszcze – odpowiedź na polemikę

Autor

  • Wojciech Kęder Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.4196

Słowa kluczowe:

yplomacja Stolicy Apostolskiej, nuncjatura warszawska, Angelo Maria Durini

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na polemikę o. Pawła Zająca dotyczącą jego artykułu o aktywności nuncjusza Angelo Marii Duriniego w Warszawie w okresie konfederacji barskiej. Powtarza on zarzuty dotyczące fragmentarycznego wykorzystania bazy źródłowej i literatury oraz wniosków nie znajdujących potwierdzenia w źródłach. 

Bibliografia

Kęder W., Rola nuncjatury wiedeńskiej w kształtowaniu polityki Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej w okresie pierwszego rozbioru, w: Veritati serviens. Księga pamiątkowa ojcu profesorowi Januszowi Zbudniewkowi, red. J. Dzięgielewski i in., Warszawa 2009, s. 119–130.

Kęder W., Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej, Opole 2006.

Konopczyński W., Konfederacja barska, t. 1, Kraków 1936.

Zając P., Warszawska misja nuncjusza Angelo Marii Duriniego od jej inauguracji do końca pierwszego roku konfederacji barskiej (lipiec 1767 – luty 1769), „Kwartalnik Historyczny” 126 (2019), nr 3, s. 481–529.

Pobrania

Numer

Dział

Recenzja