O nuncjuszu Durinim i dyplomacji Stolicy Apostolskiej w relacjach z Polską raz jeszcze – odpowiedź na polemikę

Autor

  • Paweł Zając Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.4195

Słowa kluczowe:

nuncjatura w Polsce, nuncjusz Angelo Maria Durini, dyplomacja papieska, konfederacja barska, król Stanisław August Poniatowski

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi odpowiedź na polemikę Wojciecha Kędera dotyczącą artykułu o działalności nuncjusza Angela Marii Duriniego w Rzeczypospolitej w latach 1767–1769 („Kwartalnik Historyczny” nr 3 z 2019 r.). Wykazano tu błędy w zarzutach co do podstawy źródłowej oraz interpretacji faktów historycznych, które skierował pod adresem autora artykułu prof. Kęder. W udokumentowany sposób zwraca się uwagę na niesłuszność krytyki opublikowanej w „Studiach Sandomierskich”
nr 27 z 2020 r. (s. 393–403). 

Bibliografia

Caccamo D., Il nunzio A. M. Durini (1767–1772) e la prima spartizione della Polonia, w: Italia, Venezia e Polonia tra illuminismo e romanticismo, a cura di

V. Branca, Firenze 1973, s. 37–68.

Chadwick O., Catholicism and History: The Opening of the Vatican Archives, Cambridge 1976.

Dzieduszycki T., Rzut oka na stan religijno obyczajowy Polski w ośmnastym wieku, „Czas. Dodatek miesięczny” 2 (1857), t. 8, s. 291–370.

Kęder W., O nuncjuszu Durinim i dyplomacji Stolicy Apostolskiej w relacjach z Polską raz jeszcze, „Studia Sandomierskie” 27 (2020), s. 393–403.

Kęder W., Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej 1767–1773, Opole 2006.

Łukaszewicz J., Wiek Stanisława Augusta uważany pod względem religii i obyczajów w porównaniu z wiekiem Wazów i Sobieskiego, „Biblioteka Warszawska” (1858), t. 4, s. 513–556.

Monumenta Ucrainae historica, zibrav. A. Šeptyc’kij, t. 6, 1729–1773, Romae 1968.

Šmurlo E., Rossija i Italija. Sbornik istoričeskich materialov i issledovanij, kasajuščichsja snošenij Rossii v Italiej, t. 1–2, Sankt-Peterburg 1908.

Wolff L., The Vatican and Poland in the Age of the Partitions, New York 1988.

Zając P., Warszawska misja nuncjusza Angelo Marii Duriniego od jej inauguracji do końca pierwszego roku konfederacji barskiej (lipiec 1767 – luty 1769), „Kwartalnik Historyczny” 126 (2019), nr 3, s. 481–529.

Pobrania

Numer

Dział

Recenzja