Znaczenie darów hierarchicznych i charyzmatycznych w świetle wybranych ruchów kościelnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.40204

Słowa kluczowe:

dar, charyzmat, hierarchia, Duch, więź, jedność, pentekostalizacja, odnowa

Abstrakt

Dary hierarchiczne i charyzmatyczne, które odczytujemy w Nowym Testamencie, są konieczne, aby nowe stowarzyszenia eklezjalne odnawiały się i rozwijały Kościół. Fundamentem tego rozwoju jest współpraca między hierarchią kościelną a charyzmatykami obszernie opracowana w liście Iuvenescit Ecclesia. Nie jest ona możliwa bez pomocy Ducha Świętego, który uzdrawia i buduje ludzkie więzi. Taką współpracę między pasterzami a charyzmatykami zauważamy w historii Kościoła, w tworzeniu zakonów i ruchów kościelnych. Sobór Watykański II przyniósł na nowo powiew Ducha Świętego w postaci narodzin zrzeszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot, ukazując moc charyzmatów i świeżość Bożego działania w Kościele. Jednym z nich jest Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, która otwierając się na dary Ducha Świętego, niosła i niesie dar odnowy ludzkich serc i doświadczenie obecności Boga. Znajduje ona wciąż zapotrzebowanie wśród świeckich, dlatego jej moc winna przedostać się do krwioobiegu Kościoła, by mógł on dalej ewangelizować i zmieniać ludzkie serca. Doświadczenie założycieli ruchów kościelnych i jego uczestników stanowi czytelne świadectwo dla głodnych Boga ludzi.

Bibliografia

Augustinus Hipponensis, In Ioannis Evangelium tractatus, w: Sancti Aurelii Augustini opera omnia, t. 3 , ed. J.-P. Migne, Parisiis 1864, kol. 1379–1976 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 35).

Benedykt XVI, Wasz ruch zrodził się z nowego spotkania z Chrystusem. Przemówienie do członków Ruchu Komunia i Wyzwolenie (24.03.2007), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 28 (2007) nr 6, s. 35.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, tł. L. Rutowska, t. 2, Warszawa 1995.

Ignacy z Latakii, Przemówienie na III Światowym Zgromadzeniu Kościołów, lipiec 1968, w: The Uppsala Report, Genowa 1969, s. 290–302.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 16.10.1979.

Jan Paweł II, Wiele charyzmatów i ruchów, ale jedna misja. Przemówienie do członków ruchów kościelnych i nowych wspólnot w wigilię Zesłania Ducha Świętego (30.05.1998), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 19 (1998) nr 8–9, s. 38.

kh, Kard. Cantalamessa: chrzest w Duchu potężnym środkiem odnowy życia milionów wierzących, https://archwwa.pl/wiadomosci/kard-cantalamessa-chrzest-w--duchu-poteznym-srodkiem-odnowy-zycia-milionow-wierzacych/ (26.02.2021).

Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia, 15.05.2016.

Lumini A., Apostołka Ducha Świętego, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/or201611_guerra (26.02.2021).

Moysa S., Napełnieni Duchem Świętym, Poznań 1982.

Pesare O., Znak nadziei dla wszystkich ludzi. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w sercu Jana Pawła II, Łódź 2006.

Ratzinger J. kard., Kościół: pielgrzymująca wspólnota wiary, tł. W. Szymona, Kraków 2005.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Nowe porywy Ducha: Ruchy odnowy w Kościele, Kielce 2006.

Ratzinger J., Presentazione, w: R. Cantalamessa, Il canto dello Spirito. Meditazioni sul „Veni creator”, Milano 2014, s. 3–8.

Ratzinger J., Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Marki 1986.

Sacra Congregatio Pro Religiosis et Institutis Saecularibus. Sacra Congregatio Pro Episcopis, Notae directivae pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosos in Ecclesia, „Acta Apostolicae Sedis” 70 (1978), s. 473–506.

Siemieniewski A., Kiwka M., „Na fundamencie apostołów i proroków”. Przebudzenie biblijnego Kościoła, Wrocław 2018.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Numer

Dział

Artykuły