Logika rozwoju królestwa Bożego. Przypowieść o ziarnie. Mk 4, 26–29

Autor

  • Adam Dynak

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.41202

Słowa kluczowe:

królestwo Boże, siewca, ziarno, żniwa, eschatologia

Abstrakt

Artykuł jest studium przypowieści o ziarnie Mk 4, 26–29, występującej tylko w Ewangelii św. Marka. W podjętej analizie autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten tekst nie znajduje się w pozostałych Ewangeliach. Celem rozważań jest dostrzeżenie właściwej roli siewcy, roli i ziarna. Zostały także poruszone powiązania przypowieści z tekstami prorockimi Starego Testamentu, a także kwestia eschatologiczna obecna w nauczaniu Jezusa. Ostateczny wniosek analizy egzegetyczno-teologicznej skupia się wokół prawdy, że królestwo Boże na ziemi rozwija się według planów Bożych, dlatego człowiek wierzący powinien być pewny w jego pełnym objawieniu się nawet wtedy, kiedy nie dostrzega wyrazistych znaków jego obecności w życiu.

Bibliografia

Bartnicki R., Przesłanie Ewangelii, Warszawa 1996 (Biblioteka Biblijna, 1).

Blomberg C. L., Interpreting the Parables, Nothingham 2012.

Daniel-Rops H., Życie w Palestynie w czasach Jezusa, tłum. J. Lasocka, Warszawa 2001.

Edwards J. R., The Gospel According to Mark, Grand Rapids — Apollos, Nottingham 2002 (The Pillar New Testament Commentary).

France R. T., The Gospel of Mark, Grand Rapids 2002 (New International Greek Testament Commentary).

Gnilka J., Das Evangelium nach Markus, Leipzig 1980 (Evangelisch-Katolischer Kommentar zum Neuen Testament, 2).

Grundmann W., Das Evangelium nach Markus, Berlin 1977 (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, 2).

Guandry R. H., Mark. A Commentary on His Apology for the Cross, vol. 1, Grand Rapids 1993.

Guelich R. A., Mark 1–8: 26, Dallas 1989 (Word Biblical Commentary, 34A).

Harrington D. J., Ewangelia według świętego Marka, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, Warszawa 2001.

Marcus J., Mark 1–8. A New Translation with Introduction and Commentary, New Haven, London 2000 (The Anchor Yele Bible).

Mattingly G. L., Siew, w: Encyklopedia biblijna, red. P. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 1103 (Prymasowska Seria Biblijna).

Paciorek A., Przypowieść o zasianym ziarnie (Mk 4, 26–29), w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego, red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, s. 1165–1176.

Paciorek A., Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie, Częstochowa 2013.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.

Ryken L., Wilhoit J. C., Longman T. III, Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literacki w Piśmie Świętym, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 1998 (Prymasowska Seria Biblijna).

Sieg F., Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka. Część I (Mk 1, 1–4, 34). Jezus głosi królestwo Boże, Pelplin 2008.

Stein R. H., Mark, Grand Rapids 2008 (Baker Exegetical Commentary on the New Testament).

Strauss M. L., Mark, Grand Rapids 2014 (Exegetical Commentary on the New Testament).

Strong J., Grecko-polski słownik Stronga, Warszawa 2015.

Urban A., Nasienie, w: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1995, s. 789.

Vigini G., Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Tekst z komentarzem, tłum. T. Truś, Lublin 2000.

Wight F. H., Obyczaje krajów biblijnych, tłum. R. Piotrowski, Warszawa 1998.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 14

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.