Ks. prof. dr. hab. Kazimierza Łataka CRL Przywileje, prawa i dokumenty podkrakowskiej wsi Kamień XIV–XVIII wiek, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2018, ss. 135

Marek Hałaburda

Abstrakt


.

Słowa kluczowe


przywileje; prawa; dokumenty; Kamień

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dzieje parafii i kościoła Opieki Matki Bożej w Kamieniu, Kraków 2010.

Zdrójkowski Z., Geneza prawa średzkiego i jego rola dziejowa (1223–1511) [w:] Studia z dziejów Środy Śląskiej, regionu i prawa średzkiego, R. Gładkiewicz (red.), Wrocław 1990, s. 53–67.

Zdrójkowski Z., Miasta na prawie średzkim, „Śląski Kwartalnik Historyczny »Sobótka«” 1986, t. 41, z. 2, s. 243–251.
Copyright (c) 2021 Marek Hałaburda