Kościół katolicki na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku

Józef Dębiński

Abstrakt


Artykuł omawia problematykę odrodzenia kościoła katolickiego na przełomie XX i XXI wieku, na szerokim tle historycznym.

Słowa kluczowe


kościół katolicki; Białoruś; odrodzenie religijne

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Józef Dębiński