Narodowe glosy katechizmowe zesłańca 1864 roku

Grzegorz Ryś

Abstrakt


Archiwalia dokumentujące życie Polaków na Syberii, znajdujące się w tobolskim oddziale Państwowego Archiwum Województwa Tiumeńskiego, są jak do tej pory, całkowicie nieznane polskim historykom.  W tej właśnie grupie dokumentów niewątpliwie wyjątkową i cenną relikwię stanowi ręcznie przepisany katechizm, związany z osobą Kazimierza Kurdwanowskiego


Słowa kluczowe


katechizm; Syberia; zesłanie; Kazimierz Kurdwanowski

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Grzegorz Ryś