Uczciwość i rzetelność w zawodzie prawnika

Izabela Tomala

Abstrakt


W poniższej pracy zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym jest uczciwość i rzetelność w zawodzie prawnika oraz jakimi cechami powinien charakteryzować się uczciwy i rzetelny prawnik. Przy analizowaniu tych dwóch pojęć zostaną przedstawione odwołania do tekstów filozoficznych oraz kodeksów zawodowych zawodów prawniczych. W pracy wielokrotnie podkreślane jest to, że zarówno uczciwość, jak i rzetelność są zasadami, bez których prawnik nie może właściwie wykonywać swoich zawodowych obowiązków.


Słowa kluczowe


uczciwość; rzetelność; prawo; filozofia; etyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Holbach P. d’, Etokracja, Warszawa 1979.

Ingarden R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.

Kodeks etyki zawodowej komornika sądowego, załącznik do uchwały KRK nr 909/IV z dnia 8 lutego 2012.

Kołakowski L., Kultura i fetysze, Warszawa 2010.

Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1989.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 2000.

Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/intuicja (25.01.2017).

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974.

Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1978.

Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2011.

Uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

Uchwała Nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r., Kodeks etyki zawodowej notariusza.

Uchwała Nr 52/2011 NRA z 19 listopada 2011 r., Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeks etyki adwokackiej).

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP (Dz. U. z 16 lipca 1997 r. Nr 78, poz. 483).
Copyright (c) 2019 Izabela Tomala