Tom 48, Nr 2 (2018)

Spis treści

Artykuły

Wkład chrześcijaństwa w formowanie idei wolności w kulturze europejskiej na tle wybranych poglądów starożytnych i nowożytnych PDF
Michał Chaberek 7-30
The Problem of Political Religion PDF (English)
Karol Jasiński 31-51
truktury uczestnictwa w filozofii dramatu Józefa Tischnera PDF
Łukasz Kołoczek 53-79
Krucha podmiotowość, czyli o sporze na gruncie Lévinasowskiej i Ricœurowskiej filozofii człowieka oraz niektórych jego implikacjach dla rozumienia zdrowia psychicznego PDF
Robert Grzywacz 81-98
Fenomenologia innego. Paul Ricœur i Emmanuel Lévinas wobec ontologii całości PDF
Adriana Warmbier 99-120
Próba analizy typologii racji Thomasa Nagela z uwzględnieniem kategorii archetypu PDF
Weronika Wojtanowska 121-139

Recenzje i sprawozdania

A Ty co wiesz o ubóstwie? Deepak Lal, Ubóstwo a postęp. Ubóstwo na świecie – fakty i mity, przeł. J. Lang, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2015, ss. 319 PDF
Maria Ujwary 143-147