Wielki mały brat. Antoni Kowalczyk – Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej

Tomasz Krzesik

Abstrakt


Brat Antoni Kowalczyk jest pierwszym polskim Misjonarzem Oblatem Maryi Niepokalanej, który pod koniec XIX wieku wyruszył na misję w Zachodniej Kanadzie. Jego proste, pokorne i oddane Bogu życie wywiera do dzisiaj wpływ na wielu ludzi. W tym artykule próbowaliśmy wskazać jego szczególne cechy, takie jak duch ofiary i świadome łączenie swoich cierpień z cierpieniem Jezusa, zaufanie wstawiennictwu Maryi i rezygnowanie ze swojej woli ze względu na Chrystusa. Podjęta została również refleksja nad tym, jak brat Antoni przeżywał cierpienie i jak traktował rolę pokuty w swoim życiu duchowym. W tym kontekście rozważono możliwość przeżywania czyśćca na ziemi.


Słowa kluczowe


Misjonarze Oblaci; cierpienie; pokuta; czyściec; ofiara; świętość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borghese B., Testis VIII, w: SCPCS, Positio super causae introductione Servi Dei Antonii Kowalczyk, Roma 1977.

Bourque S., Testis III, w: SCPCS, Positio super causae introductione Servi Dei Antonii Kowalczyk, Roma 1977.

Breton E., Kowal Boży, London 1961.

Głowacki L., Sługa Boży Antoni Kowalczyk, w: Polscy Święci, red. J. R. Bar, t. 10, ­Warszawa 1987.

Głowacki L., Kazał mi iść, Poznań 1999.

Forbes G., Testis XXI, w: SCPCS, Positio super causae introductione Servi Dei Antonii Kowalczyk, Roma 1977.

Janssen F., Testis X, w: SCPCS, Positio super causae introductione Servi Dei Antonii ­Kowalczyk, Roma 1977.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Klita P. J., Sługa Boży Brat Antoni Kowalczyk, Edmonton [b.r.] b.r.w.

Kluj W., Różański J., Polscy Oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej, Pelplin 2007 (Studia i Materiały Misjologiczne, 13).

Kozakiewicz F., Testis XXXVI, w: SCPCS, Positio super causae introductione Servi Dei Antonii Kowalczyk, Roma 1977.

Lembeck H., Bezręki Kowal: brat Antoni Kowalczyk OMI, misjonarz w Kanadzie, tłum. J. Rożański, Poznań 1997.

Morabito G., Articles presentes pour le vice-Postulateur a la Cause de Beatification et Canonisation du Serviteur de Dieu Antoine Kowalczyk, Edmonton 1952 (mps – Archiwum Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu).

Nadeau A., Testis I, w: SCPCS, Positio super causae introductione Servi Dei Antonii ­Kowalczyk, Roma 1977.

Patoine I., Testis I, w: SCPCS, Positio super causae introductione Servi Dei Antonii ­Kowalczyk, Roma 1977.

Romaniuk K. Cierpienie, w: Nowy słownik teologii biblijnej, red. H. Witczyk, Lublin–Kielce 2017, s…

Routhier H., Testis V, w: SCPCS, Positio super causae introductione Servi Dei Antonii Kowalczyk, Roma 1977.

Vaillant I., Testis XVII, w: SCPCS,. Positio super causae introductione Servi Dei Antonii Kowalczyk, Roma 1977.

Zdziebko K., Koncepcja ewangelizacji i katechezy św. Eugeniusza de Mazenoda – założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w perspektywie nowej ewangelizacji i katechizacji, „Śląskie Studia Historyczo-Teologiczne” 32 (1999), s. 219–248.
Copyright (c) 2020 Tomasz Krzesik