Tom 23, Nr 3 (2019)

Działanie Ducha Świętego

Spis treści

Artykuły tematyczne

Nauka o Duchu Świętym w Pasterzu Hermasa na tle problematyki pneumatologicznej. Studium wprowadzające PDF
Arkadiusz Baron 5-28
Działanie Ducha Świętego w życiu chrześcijanina na podstawie wybranych homilii św. Jana Chryzostoma PDF
Marcin Dera 29-40
Działanie Ducha Świętego w Eucharystii a przepowiadanie homilijne PDF
Stanisław Dyk 41-55
Głosiciel z Duchem. Rola Ducha Świętego w kaznodziejstwie według Evangelii gaudium PDF
Leszek Szewczyk 57-70
Przepowiadanie jako charyzmat. Chrzest w Duchu Świętym a głoszenie słowa Bożego PDF
Sławomir Płusa 71-86
Ewangelizacja na stadionie: ogień Ducha czy żar emocji? – analiza homiletyczna wypowiedzi ks. Johna Bashobory PDF
Sebastian Wiśniewski 87-102
Rozeznawanie i interpretowanie znaków czasów: egzegeza homilijna działania Ducha Świętego w życiu Ludu Bożego PDF
Arkadiusz Cygański 103-122
Duch Święty jako inspiracja twórcza w głoszeniu słowa Bożego a inspiracja artystyczna – podobieństwa i różnice PDF
Jerzy Sikora 123-133
Ewangelizator napełniony Duchem Świętym. Formacja świadków Ewangelii w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek PDF
Mariola Małgorzata Michalak 135-148
Rola Ducha Świętego w kaznodziejstwie protestanckim PDF
Adam Kalbarczyk 149-162