Tom 23, Nr 4 (2019)

Czcigodni Polacy

Spis treści

Artykuły tematyczne

Prymas Stefan Wyszyński – „antysemita”, „rasista” i „faszysta”. Historia podwójnej manipulacji tekstami z „Ateneum Kapłańskiego” PDF
Ewa K. Czaczkowska 5-22
Kunegunda Siwiec ze Stryszawy: osoba i przesłanie PDF
Szczepan T. Praśkiewicz 23-41
Ksiądz Stanisław Piotrowski, apostoł Kalisza PDF
Janusz Stańczuk 43-64
Uczył słowem – pismami – życiem. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900–1979) PDF
Halina Irena Szumił 65-86
Wielki mały brat. Antoni Kowalczyk – Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej PDF
Tomasz Krzesik 87-100
Błogosławiona Zofia Czeska. Niezwykła kobieta w XVII-wiecznym Krakowie PDF
Aleksandra Kijak-Sawska 101-120
Chrzest jako misterium pieczęci w tradycji pierwszych trzech wieków PDF
Leszek Mateja 121-137
Wybrane aspekty z przepowiadania św. Cezarego z Arles. Czy św. Cezary z Arles będzie nowym doktorem Kościoła? PDF
Józef Pochwat 139-158
Fides ex visu. O medialnych wizualizacjach wiary PDF
Andrzej Draguła 159-174
Apostolstwo zorganizowane w świetle Christifideles laici i rola asystenta kościelnego w jego strukturze PDF
Zbigniew Kucharski 175-191
Miłosierdzie Boże szansą ożywienia posługi charytatywnej Kościoła w Polsce
Wiesław Przygoda 87-109