Życie i działalność Stefana Korzeniowskiego (1907–1993) – organisty w Rudzicy

Krzysztof Kurnik

Abstrakt


Artykuł ukazuje życie i działalność Stefana Korzeniowskiego, który ponad siedemdziesiąt lat pełnił posługę organisty w Rudzicy koło Bielska-Białej. Na podstawie materiałów archiwalnych (co prawda nielicznych) oraz wywiadu przeprowadzonego z Jadwigą Szychowską, córką Stefana Korzeniowskiego, po krótkim wprowadzeniu historycznym opisana została edukacja muzyczna Stefana Korzeniowskiego oraz najważniejsze elementy charakteryzujące jego działalność na stanowisku organisty rudzickiej parafii.

Słowa kluczowe


Rudzica; parafia; organista; muzyk; kompozycja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Bach J. S., Klavierwerke, Neue ausgabe von Ferruccio Busoni, Egon Petri und Bruno

Mugellini. Band I, Das wohltemperierte Klavier, Eigentum der verleger für alle länder,

Leipzig. Archiwum prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Handbuch für Organisten, Sammlung von Orgelstücken in verschiedenen Tonarten, Zum

Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste, nisbesondere auch zur Benutzung in

Schullehrer-Seminarien und Orgelinstituten, herausgegeben von B. Kothe, Königl.

Musikdirektor u. I. Seminarlehrer zu Breslau. Leipzig, verlag von F. E. C. Leuckart.

Archiwum prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Joh. Seb. Bachs Werke für ortel, Leipzig. Archiwum prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Kantyki biblijne i hymny liturgiczne z towarzyszeniem organowym. Archiwum prywatne

Jadwigi Szychowskiej.

List biskupa katowickiego Damiana Zimonia do Stefana Korzeniowskiego z dnia 17 grudnia

roku. Archiwum prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Surzyński M., Wybrane utwory na organy, red: B. Rutkowski, Kraków 1957. Archiwum

prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Literatura pomocnicza

Informator diecezji Bielsko-żywieckiej 2012, Bielsko-Biała 2012.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o muzyce kościelnej Musicam sacram, w: A. Filaber,

Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2008.

Kurnik K., Kultura muzyczna w obrzędach kościelnych na terenie Wikariatu Generalnego Śląska Cieszyńskiego w latach 1770–1925 na podstawie zachowanych źródeł, Kraków 2018.

Londzin J., Historja Generalnego Wikarjatu w Cieszynie, Cieszyn 1926.
Copyright (c) 2019 Krzysztof Kurnik