Tom 17 (2019)

Spis treści

Od redakcji

Dziesięć lat naszego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie PDF
Robert Tyrała 5-6

Artykuły i rozprawy

Znaczenie Słowa w liturgii PDF
Dominik Jurczak 9-22
Badania nad śpiewem gregoriańskim przed Semiologią gregoriańską i po niej PDF
Juan Carlos Asensio Palacios 23-42
Kodeks Hartkera (CH-SGs 390/391) – genialna szkoła retoryki w służbie teologii liturgicznej PDF
Franz Karl Praßl 43-61
Rękopisy adiastematyczne jako wyraz tradycji wykonawczej PDF
Susi Ferfoglia 63-80
Restytucja melodii śpiewów gregoriańskich… na przykładzie nowego wydania Graduale Novum PDF
Johannes Berchmans Göschl 81-101
Nichil, michi, veementer – brzmienie głoski „h” w średniowiecznej łacinie liturgicznej. Analiza fonetyczna na bazie semiologii gregoriańskiej PDF
Michał Sławecki 103-170
Błogosławieństwo organów – wczoraj i dziś PDF
Paweł Baran 171-191
Życie i działalność Stefana Korzeniowskiego (1907–1993) – organisty w Rudzicy PDF
Krzysztof Kurnik 193-200

Florilegium chorale

Przekształcenia melodyczne… w notacji rękopisu nr 44 Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na przykładzie introitu Introduxit vos PDF
Tomasz Głuchowski 203-219

Recenzje

Krakowskie spojrzenie na polską muzykę organową okresu Wielkiego Postu PDF
Andrzej Gładysz, Jadwiga Kowalska 223-227

Komunikaty i sprawozdania

Zabytkowe organy w Polsce na znaczkach Poczty Polskiej PDF
Jan Józef Janicki 231-241
Znasz-li Stanisława Moniuszkę? Sprawozdanie z ogólnopolskiego konkursu wiedzy PDF
Marek Dolewka 243-245
Sprawozdanie z działalności… Koła Naukowego Congaudeant Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku akademickim 2018/2019 PDF
Michał Piechnik 247-251
Komunikat z XIV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej PDF
Dawid Kusz 253-259