Życie i działalność Stefana Korzeniowskiego (1907–1993) – organisty w Rudzicy

Autor

  • Krzysztof Kurnik Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.3496

Słowa kluczowe:

Rudzica, parafia, organista, muzyk, kompozycja

Abstrakt

Artykuł ukazuje życie i działalność Stefana Korzeniowskiego, który ponad siedemdziesiąt lat pełnił posługę organisty w Rudzicy koło Bielska-Białej. Na podstawie materiałów archiwalnych (co prawda nielicznych) oraz wywiadu przeprowadzonego z Jadwigą Szychowską, córką Stefana Korzeniowskiego, po krótkim wprowadzeniu historycznym opisana została edukacja muzyczna Stefana Korzeniowskiego oraz najważniejsze elementy charakteryzujące jego działalność na stanowisku organisty rudzickiej parafii.

Biogram autora

Krzysztof Kurnik - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Krzysztof Kurnik – urodzony w 1981 roku w Bielsku-Białej, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 3 czerwca 2006 roku. Studia teologiczne ukończył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaś studia muzyczne w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie. Uczy muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej i prowadzi chór seminaryjny.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Bach J. S., Klavierwerke, Neue ausgabe von Ferruccio Busoni, Egon Petri und Bruno

Mugellini. Band I, Das wohltemperierte Klavier, Eigentum der verleger für alle länder,

Leipzig. Archiwum prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Handbuch für Organisten, Sammlung von Orgelstücken in verschiedenen Tonarten, Zum

Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste, nisbesondere auch zur Benutzung in

Schullehrer-Seminarien und Orgelinstituten, herausgegeben von B. Kothe, Königl.

Musikdirektor u. I. Seminarlehrer zu Breslau. Leipzig, verlag von F. E. C. Leuckart.

Archiwum prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Joh. Seb. Bachs Werke für ortel, Leipzig. Archiwum prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Kantyki biblijne i hymny liturgiczne z towarzyszeniem organowym. Archiwum prywatne

Jadwigi Szychowskiej.

List biskupa katowickiego Damiana Zimonia do Stefana Korzeniowskiego z dnia 17 grudnia

roku. Archiwum prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Surzyński M., Wybrane utwory na organy, red: B. Rutkowski, Kraków 1957. Archiwum

prywatne Jadwigi Szychowskiej.

Literatura pomocnicza

Informator diecezji Bielsko-żywieckiej 2012, Bielsko-Biała 2012.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o muzyce kościelnej Musicam sacram, w: A. Filaber,

Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2008.

Kurnik K., Kultura muzyczna w obrzędach kościelnych na terenie Wikariatu Generalnego Śląska Cieszyńskiego w latach 1770–1925 na podstawie zachowanych źródeł, Kraków 2018.

Londzin J., Historja Generalnego Wikarjatu w Cieszynie, Cieszyn 1926.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-31

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy