Introduction to the separate property regime in Polish law

Autor

  • Piotr Kroczek The Pontifical University of John Paul II in Krakow

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.1057

Słowa kluczowe:

polskie prawo, małżeńskie ustroje majątkowe, rozdzielność majątkowa, kodeks rodzinny i opiekuńczy

Abstrakt

Celem tego artykułu jest jasny opis rozdzielności majątkowej w polskim prawie. Na początku zostały pokazane kluczowe cechy systemu prawnego obowiązującego w Polsce. Następnie krótko opisano ustroje majątkowe. Najważniejszą częścią artykułu jest jego zasadnicza część trzecia, przedstawiająca rozdzielność majątkową. Wniosek, jaki można wysnuć z tego przedstawienia, jest taki, że polskie prawo nie reguluje precyzyjnie ustroju majątkowego, o którym mowa, dlatego w celu jego lepszego poznania należy uciekać się do orzecznictwa i opinii doktryny.

Bibliografia

Andrzejewski M. i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Lex 2013.

Dyoniak A., Ustrój wspólności zysków a ustrój wspólności dorobku, “Studia Prawnicze” (1990) no. 1, p. 15–25.

Gniewek E., Umowa wyłączenia wspólności majątkowej małżeńskiej w praktyce notarialnej, “Rejent” (2000) 2, p. 176.

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1–61 (6), Lex 2013.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. i sprostowaniem) (the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997), the translation of the Constitution is taken from the official web side of Polish Sejm (this is the lower chamber of the parliament of Poland), http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm (19.06.2013).

Kroczek P., The art of legislation: the principles of lawgiving in the Church, 2nd rev. ed., Kraków 2012.

Olczyk M., Komentarz do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 04.162.1691), w zakresie zmian do ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 64.9.59), Lex 2005.

Smyczyński T., Prawo rodzinne, Warszawa 2005.

The Appellate Court in Pozań, Judicial decision of 28.03.1995, court ref. no. I ACr 844/94, published in Legalis, no. 46329.

The Supreme Court – Civil Chamber, Judicial decision of 1.04.1998, court ref. no. I CKU 121/97, Legalis no. 46789.

The Supreme Court – Civil Chamber, Judicial decision of 24.04.2011, court ref. no. IV CSK 460/10, published in Legalis no. 338446.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (the Civil Code) (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.); English translation is taken from Lex. System Informacji Prawnej (Lex. System of Legal Information).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (The Family and Guardianship Code) (Dz.U. z 2015 r. poz. 583); English translation is taken from Lex. System Informacji Prawnej (Lex. System of Legal Information).

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 z późn. zm.).

Opublikowane

2015-07-01

Numer

Dział

Artykuły