Obraz okładki

Common Sense in Science

Piotr Przybył

Abstrakt


Zdrowy rozsądek jest zdolnością wspólną dla wszystkich ludzi i jest związany z właściwymi sądami opartymi na poprawnym poznaniu. Te elementy są również bardzo ważne w nauce, więc zdrowy rozsądek może być uniwersalną metodą dialogu pomiędzy różnymi dyscyplinami. Krytyczny racjonalizm Karla Poppera jako metoda weryfikacji teorii jest refleksją nad ludzkim poznaniem, sposobem poznawania prawdy i obiektywnym osądzaniem. Polski filozof Michał Heller wskazuje kilka cech charakteru, które są konieczne, by być dobrym naukowcem lub filozofem i które są wspólne z ideą Poppera: samokrytycyzm, obiektywizm, dyscyplina w myśleniu itd. Celem tego artykułu jest pokazanie, że krytyczny racjonalizm Hellera jest zdroworozsądkowym sposobem uprawiania nauki i filozofii.


Słowa kluczowe


zdrowy rozsądek; nauka; filozofia; Michał Heller; krytyczny racjonalizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aristotle, De anima, trans. M. Shiffman, Indianapolis–Cambridge 2011.

Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2008.

Descartes R., Discourse on the Method and the Meditations, trans. J. Veitch, New York 2008.

Heller M., Filozofia świata, Kraków 1992.

Heller M., Jak być uczonym?, Kraków 2009.

Heller M., Usprawiedliwienie Wszechświata, Kraków 1984.

Kucharski D., Natura przedmiotu spostrzeżenia zmysłowego w ujęciu Thomasa Reida, „Studia Philosophiae Christianae” 48 (2012) nr 3, s. 55–75

Napierała S., Comparison of human and animal syntax, an unpublished BA dissertation (2007).

Napierała S., The Controversies About Recursion in the Narrow Syntax and Language Evolution, an unpublished MA dissertation (2009).

Popper K., Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, London 2002.

Previous Prize­‑winners. Michal Heller, http://www.templetonprize.org/previouswinners/heller.html (14.02.2016).

Ried on Common Sense, in: N. Wolterstorff, Practices of Belief. Selected Essays, vol. 2, New York 2009.

Schaeffer J., Sensus Communis: Vico, Rhetoric, and the Limits of Relativism, London–Durham 1990.

Schwartz B., Sharpe K., Practical Wisdom: The Right Way to Do the Right Thing, New York 2011.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3, Warszawa 2009.
Copyright (c) 2018 Piotr Przybył